eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


ÖZENGEN MÜZİK EĞİTİMİ ALMA DURUMU İLE AKADEMİK BAŞARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
Bu araştırmanın amacı ilköğretim 6.sınıf öğrencilerinin özengen müzik eğitimi alıp almama durumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkileri belirlemektir. Tarama modelinde olan araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili içinde bulunan 4 farklı ilçeden toplam 8 okulda okuyan 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (n=613). Öğrencilerin özengen müzik eğitimi alıp almama durumu ile ilgili veriler, hazırlanan kişisel bilgi formu ile akademik başarıları ise sene sonu karne not ortalamaları ile belirlenmiştir. Veriler, araştırmanın amaçlarına uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak karşılaştırılıp, değerlendirilmiştir. Eğitimi alınan müzik dalı, eğitim alınan süre ve haftalık ders saati değişkenlerine göre farklılıklar göstermekle beraber, özengen müzik eğitimi alan öğrencilerin akademik başarılarının, özengen müzik eğitimi almayanlara göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Müzik Eğitimi, Özengen Müzik Eğitimi, Akademik Başarı, Çalgı Eğitimi, Koro Eğitimi.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri