eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN DİNLEME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEDE BİR YÖNTEM ÖNERİSİ: İŞBİRLİĞİNE DAYALI ÖĞRENME
Bu çalışmada, işbirlikli öğrenme yöntemlerinden biri olan birlikte öğrenme tekniğinin ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerini geliştirilmesi üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda Erzurum ili, Yakutiye ilçesi Şair Nef’i Orta Okulundan belirlenen 41 öğrenciden oluşan deney ve kontrol grupları seçilmiştir. Deney ve kontrol gruplarının dinleme becerilerini ölçmek amacıyla ‘Dinleme Becerileri Gözlem Formu (MEB, 2006) uygulanmıştır. Ön test puanları açısından deney ve kontrol grubunun dinleme becerilerinin benzer olduğu tespit edilmiştir. Seçilen deney gruplarına yedi hafta boyunca Türkçe dersi dinleme çalışmalarında işbirlikli öğrenme yöntemlerinden biri olan birlikte öğrenme tekniğiyle, kontrol grubuna ise Türkçe Ders Programına göre ders işlenmiştir. Araştırma sonucunda deney ve kontrol gruplarına ön testte uygulanan ‘Dinleme Becerileri Gözlem Formu son test olarak uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular incelendiğinde son test başarı puanları açısından deney grubundaki öğrencilerin dinleme becerilerinde kontrol grubundaki öğrencilere göre daha başarılı oldukları görülmüştür. Yapılan çalışmanın sonuçları incelendiğinde işbirlikli öğrenme yöntemlerinden biri olan birlikte öğrenme tekniği, Türkçe dersinde ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin dinleme becerilerini geliştirmede geleneksel öğrenme yöntemine göre daha etkili olduğu söylenilebilir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe dersi, Ortaokul 8. Sınıf, Dinleme Becerisi, İşbirlikli Öğrenme, Birlikte Öğrenme Tekniği.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Dergimizin ICOAEF Özel sayısı yayımlanmıştır.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir. 

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri