eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


GİTAR ÖĞRENCİLERİNDE ÖN-DİNLEME/DEŞİFRE ÇALMA İLİŞKİSİNİN LİSANS DÜZEYİ VE ÖZ-DEĞERLENDİRME AÇILARINDAN İNCELENMESİ
Bu çalışmada, ön-dinlemenin lisans düzeyindeki gitar öğrencilerinde deşifre performansına etkilerini ortaya koymaya yönelik, tek gruplu ön test-son test desenli bir işlem süreci sonunda elde edilen veriler, öğrencilerin alandaki deneyim düzeyleri ve kendi performansları ile ilgili görüşleri yönünden incelenmiştir. Deneyim ölçütü olarak öğrencilerin lisans eğitiminde bulundukları sınıf dikkate alınmıştır. Lisans bir ve ikinci sınıflar “birinci düzey”, lisans üç ve dördüncü sınıflar “ikinci düzey” olarak kabul edilmiştir. Öz-değerlendirme ölçütü olarak ise, öğrencilerin kendi ön-test ve son-test performansları ile ilgili olumlu, olumsuz veya yansız görüşleri dikkate alınmıştır. Deney sürecine katılan çalışma grubunu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı’na devam eden lisans düzeyindeki gitar öğrencilerinin tümü oluşturmuştur (n=15). Deney süreci, birbirine denk iki deşifre parçasının öğrenciler tarafından biri ön-testte, diğeri son-testte çalınarak kaydedilmesi ve uzmanlar tarafından puanlanması şeklinde işlemiştir. Ön-dinleme değişkeni, son-testte uygulanmıştır. Öğrencilerin ön dinlemeden etkilenme düzeylerinin, deneyim ve öz-değerlendirme açısından değerlendirildiğinde, “doğru nota çalabilme” ölçütünün sınıf düzeyine göre incelenmesi dışında istatistiksel olarak anlam taşımadığı görülmüştür.Bununla beraber ön-dinlemenin etkisinin sınıf düzeyine göre incelenmesine yönelik bulgular, birinci düzeydeki öğrencilerin deşifre performanslarında ön-dinlemeden % 1.5 oranında olumlu etkilendiklerini, ikinci düzey öğrencilerinin ise ön-dinlemeden % 4.25 oranında olumsuz etkilendiklerini göstermiştir. Ön-dinleme etkisinin öz-değerlendirme görüşlerine göre incelenmesine yönelik bulgular ise öğrencilerin, ön-dinlemenin kendi performansları üzerindeki % 2 oranındaki olumlu ve % 5 oranındaki olumsuz etkilerinin farkına varabildiklerini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler
Deşifre, Gitar, Ön-dinleme, Müzik Eğitimi, Öz Değerlendirme.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri