eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


GİTAR ÖĞRENCİLERİNDE ÖN-DİNLEME/DEŞİFRE ÇALMA İLİŞKİSİNİN LİSANS DÜZEYİ VE ÖZ-DEĞERLENDİRME AÇILARINDAN İNCELENMESİ
Bu çalışmada, ön-dinlemenin lisans düzeyindeki gitar öğrencilerinde deşifre performansına etkilerini ortaya koymaya yönelik, tek gruplu ön test-son test desenli bir işlem süreci sonunda elde edilen veriler, öğrencilerin alandaki deneyim düzeyleri ve kendi performansları ile ilgili görüşleri yönünden incelenmiştir. Deneyim ölçütü olarak öğrencilerin lisans eğitiminde bulundukları sınıf dikkate alınmıştır. Lisans bir ve ikinci sınıflar “birinci düzey”, lisans üç ve dördüncü sınıflar “ikinci düzey” olarak kabul edilmiştir. Öz-değerlendirme ölçütü olarak ise, öğrencilerin kendi ön-test ve son-test performansları ile ilgili olumlu, olumsuz veya yansız görüşleri dikkate alınmıştır. Deney sürecine katılan çalışma grubunu, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Programı’na devam eden lisans düzeyindeki gitar öğrencilerinin tümü oluşturmuştur (n=15). Deney süreci, birbirine denk iki deşifre parçasının öğrenciler tarafından biri ön-testte, diğeri son-testte çalınarak kaydedilmesi ve uzmanlar tarafından puanlanması şeklinde işlemiştir. Ön-dinleme değişkeni, son-testte uygulanmıştır. Öğrencilerin ön dinlemeden etkilenme düzeylerinin, deneyim ve öz-değerlendirme açısından değerlendirildiğinde, “doğru nota çalabilme” ölçütünün sınıf düzeyine göre incelenmesi dışında istatistiksel olarak anlam taşımadığı görülmüştür.Bununla beraber ön-dinlemenin etkisinin sınıf düzeyine göre incelenmesine yönelik bulgular, birinci düzeydeki öğrencilerin deşifre performanslarında ön-dinlemeden % 1.5 oranında olumlu etkilendiklerini, ikinci düzey öğrencilerinin ise ön-dinlemeden % 4.25 oranında olumsuz etkilendiklerini göstermiştir. Ön-dinleme etkisinin öz-değerlendirme görüşlerine göre incelenmesine yönelik bulgular ise öğrencilerin, ön-dinlemenin kendi performansları üzerindeki % 2 oranındaki olumlu ve % 5 oranındaki olumsuz etkilerinin farkına varabildiklerini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler
Deşifre, Gitar, Ön-dinleme, Müzik Eğitimi, Öz Değerlendirme.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri