eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖzet


ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN TOPRAK EROZYONU KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ “AĞRI İLİ ÖRNEĞİ”
Bu araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin toprak erozyonu konusundaki görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırmanın örneklemini 2016-2017 öğretim yılında Ağrı il merkezinde bulunan bir ortaokulun farklı kademelerinde öğrenim gören, beşinci sınıftan 58, altıncı sınıftan 105, yedinci sınıftan 43 ve sekizinci sınıftan 69 olmak üzere toplam 275 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma özel durum yöntemi kullanılarak yürütülmüştür. Araştırmada veri toplama aracı olarak toprak erozyonu konusu ile ilgili dört adet açık uçlu sorudan oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen veriler içerik analizine tabii tutulmuştur. Verilerin analizinde öğrencilerin sorulara verdikleri cevaplardan benzer olanları aynı kategori altında toplanmıştır. Çalışmadan elde edilen verilerin analizi iki araştırmacı tarafından tekrarlanmıştır. Çalışmada araştırmacılar arasındaki ortalama güvenirlik %96 olarak bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgular her sınıf kademesi için yüzde ve frekansları hesaplanarak tablolarla okuyucuya sunulmuştur. Çalışma sonucunda beşinci sınıf öğrencilerinden %67’sinin toprak erozyonunu “toprak kayması” olarak ifade ettikleri belirlenmiştir. Bu oran altıncı sınıfta %49, yedinci sınıfta %58 sekizinci sınıfta %65 olarak tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca öğrencilerin toprak erozyonunun sebepleri, oluşturacağı sorunlar ve erozyona karşı alınacak önlemler konusunda genel olarak bilgi sahibi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın sonuçlarından hareketle güncellenen 2017 fen bilimleri dersi öğretim programına toprak erozyonu ile ilgili konuların yeniden eklenmesi önerilmektedir. Ayrıca ortaokulda verilen seçmeli çevre eğitimi derslerinin daha etkili ve uygulamalı verilmesi çalışmanın önerileri arasındadır

Anahtar Kelimeler
Toprak Erozyonu, Toprak kayması, Ortaokul Öğrencileri, Öğrenci görüşleri, Kavram Yanılgısı

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri