eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimYEŞİL SATIN ALMA DAVRANIŞI BELİRLEYEN UNSURLARIN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE İNCELENMESİ
(The Impact of Ecological Concern on the Green Purchasing Behavior )

Yazar : AHMET UYAR    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 77
Sayfa : 15-34
Dergiye Geliş Tarihi : 2.01.2019
Yayımlanma Tarihi : 2019
DOI Number: :
Cite : AHMET UYAR , (23). YEŞİL SATIN ALMA DAVRANIŞI BELİRLEYEN UNSURLARIN YAPISAL EŞİTLİK MODELLEMESİ İLE İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 77, p. 15-34. Doi: 10.17753/Ekev1004.


Özet
Yeşil pazarlama tüketici istek ve talepleri doğrultusunda doğaya uygun ürünlerin üretilerek pazarlanması anlamına gelmektedir. Son yıllarda gelişen toplumsal bilinç firmaları toplumsal sorumluluk faaliyetlerine yönlendirmektedir. Bunu gerçekleştiren işletmeler itibarlarını ve imajlarını arttırmaktadır. Ayrıca çevre bilinci yüksek tüketicileri etkileyebilmekte, böylece önemli bir toplumsal sorumluk faaliyeti gerçekleştirerek halkla ilişkiler çabalarını geliştirmektedirler. Çalışmada tüketicilerin yeşil ürünlere yaklaşımları ve bunun satın alma sürecinde etkisi üzerinde durulmuştur. Ayrıca konuyla ilgili literatür taraması yapılmış, yeşil pazarlama, yeşil pazarlama karma elemanları, yeşil satın alma davranışı gibi konulara değinilmiştir. Araştırmada 300 tüketici üzerine 26 soruluk bir anket çalışması uygulanmıştır. Toplanan veriler yapısal eşitlik modeli yardımıyla açıklanmıştır. Çalışmada gizil değişkenler ve gözlenen değişkenler arasındaki ilişkiler Path diyagramı yardımıyla gösterilmiş, yapı güvenilirliği ve uyum ölçütleri verilmiştir. Çalışmada çevresel endişe, tüketici etkinliği ve çevre bilgisinin yeşil ürünlere karşı tutum ile satın alma niyeti üzerine etkisi ayrıca satın alma niyetinin de satın alma davranışı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler büyük oranda literatürü desteklemektedir. Daha önce yapılan çalışmalarda da yeşil satın alma niyetinin satın alma davranışını pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Ancak bu çalışmada diğerlerinden farklı olarak çevre konusunda endişe duyan kişilerin yeşil ürün satın alma niyeti taşımadıkları anlaşılmaktadır. Çalışmadan elde edilen diğer sonuçlara göre ise algılanan tüketici etkinliği ve algılanan çevresel bilgi yeşil ürün satın alma niyetini etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler
Yeşil Pazarlama, Yeşil Ürün, Yeşil Satın Alma, Çevresel Endişe, Yapısal Eşitlik Modeli.

Abstract
Green marketing means manufacturing and marketing of nature-friendly products based on consumer requests and demands. The social consciousness that has been developing in recent years lead companies to social responsibility activities. Those businesses which accomplish this improve their prestige and image. They can also influence those consumers which have a raised awareness of environment, and thus carry out an important public relations activity. The current study addressed consumers’ approach to green products and the influence of this on the buying process. Moreover, a literature search was carried out on this topic, and subject matters like green marketing, green marketing mix items, green buying behaviour, etc. were discussed. In this context, a questionnaire consisting of 26 questions was administered to 300 consumers. The data collected were explained with the help of structural equation model. The relationships between the latent variables and observed variables of the study were shown with the help of the Path diagram, and construct reliability and goodness-of-fit criteria were given. The study analysed the influence of environmental concern, consumer effectiveness and environmental knowledge on the attitude towards green products and the intention to buy, and also the influence of the intention to buy on the buying behaviour. The data obtained in the study support the literature to a great extent. Previous studies also showed that the intention to buy green products positively influenced the buying behaviour. Unlike other studies, however, the current study indicates that those individuals who are concerned about environment do not have the intention to buy green products. According to the other results of the study, the perceived consumer effectiveness and the perceived environmental knowledge influence the intention to buy green products.

Keywords
Green Marketing, Green Product, Green Purchasing, Environmental Concern, Structural Equation Model

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri