eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİNTİHAR VE MEDYA
(Suicide and Media )

Yazar : Nesrin DUMAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 77
Sayfa : 323-332
Dergiye Geliş Tarihi : 10.01.2019
Yayımlanma Tarihi : 2019
DOI Number: :
Cite : Nesrin DUMAN , (23). İNTİHAR VE MEDYA. Ekev Akademi Dergisi, 77, p. 323-332. Doi: 10.17753/Ekev1008.


Özet
Bu çalışmada intihar ile medya ilişkisi incelemeye alınmıştır. İntihar olgusu üzerine yapılan araştırmalar, intiharın pek çok ülkede yıllar geçtikçe artan bir grafik sergilediğini ortaya koymaktadır. Ülkemizdeki intihar vakalarına dair resmi veriler de durumun dünya ülkeleri ile paralellik gösterdiğine işaret etmektedir. Bu haliyle intihar günümüzde önemle üzerinde durulması gereken, toplum sağlığını yakından ilgilendiren bir mevzudur. Teknolojinin gelişimi ile insan yaşantısına hızlı bir giriş yapan kitle iletişim araçları, gündelik yaşamın önemli bir parçası haline gelmiştir. Medyanın insanların duyguları, davranışları ve tutumları üzerindeki etkisinin büyüklüğü birçok araştırmanın konusu olmuştur. Bu bakımdan intihar olgusu ile medya arasındaki ilişkinin incelenmesi gerek intiharın dinamiklerinin anlaşılmasında gerekse intiharın önlenmesinde önemlidir. İntihar davranışı üzerinde medyanın etkisi uzun yıllar sorgulanmış ve bu ilişki çok sayıda araştırmada incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar intihar haberlerinin belli bir tarzda, özendirici, dramatize edilerek verilmesinin, insanların intihar davranışında tetikleyici faktör olabildiğine işaret etmiştir. Bu nedenledir ki birçok ülkede intihar haberlerinin medyada yer alışı düzenlemeye tabi tutulmuştur. Bu çalışmada medya haberlerinin bireyleri intihara sevkedici özellikleri kuramsal açıdan değerlendirilecek, medyanın intihar davranışı üzerine etkisi örneklerle incelenecektir. Sonuç olarak bireysel ve toplumsal iyilik hali açısından önemli bir olgu olan intiharın önlenmesi konusunda önleyici çalışmalara ihtiyaç vardır. Toplum üzerinde güçlü etkiye sahip olan medyanın, intihar haberlerini özendiricilik etkisinden arındırılmış ve alternatif çözüm yolları eklenmiş bir şekilde aktarması hususunda kanuni yaptırımların en yakın zamanda uygulamaya konulması elzemdir.

Anahtar Kelimeler
İntihar, Toplum, Medya, Etki, Kitle İletişim Araçları

Abstract
In this study, the relationship between suicide and media was examined. Recent studies indicated that suicide rates have been increasing in many countries over the years. In comparison, the number of suicidal events in our country reflect some similarities to the number of suicidal rates in the world. In this regard, suicide is a matter of a great concern to public health which should be paid close attention to. With the development of technology, mass media, which rapidly entered to human life, has become an crucial part of daily life. The magnitude of impacts of the media on individuals' emotions, behaviors and attitudes has been the subject of many studies. In this respect, the relationship between the phenomenon of suicide and the media should be examined in terms of understanding the dynamics of suicide and preventing it. The effects of the media on suicidal behavior have been questioned for many years and this relationship has been examined in many studies. The results indicated that the representation of suicide news in a certain way, by encouraging and dramatizing, could be a trigger for suicidal behavior. For this reason, reporting suicide news in media has been regulated in many countries. In this study, the characteristics of news about suicidal behavior of individuals will be evaluated from a theoretical perspective and the effect of media on suicidal behavior will be examined with examples. As a result, preventive studies are needed for suicidal behavior, which is an important factor in terms of individual and social well-being. Legal sanctions are needed to be put into practice as soon as possible. It is essential that media, has a strong influence on the society should deliver the suicide news in a way that is free from the incentive effect and has an alternative solution.

Keywords
Suicide, Society, Media, Effect, Mass Media.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri