eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimHİSSE SENEDİ FİYATLARI, ALTIN FİYATLARI VE HAM PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ
(The Analysis of the Causality Relationship Between Stock Prices, Gold Prices and Crude Oil Prices )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : 77
Sayfa : 161-178
Dergiye Geliş Tarihi : 23.01.2019
Yayımlanma Tarihi : 2019
DOI Number: :
Cite : fatma temelli Dilek ŞAHİN, (23). HİSSE SENEDİ FİYATLARI, ALTIN FİYATLARI VE HAM PETROL FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİNİN ANALİZİ. Ekev Akademi Dergisi, 77, p. 161-178. Doi: 10.17753/Ekev1017.


Özet
Bu çalışmanın amacı, hisse senedi fiyatları ile altın ve ham petrol fiyatları arasındaki ilişkiyi 2003: 01 ve 2018: 06 dönemleri itibariyle analiz etmektir. Değişkenlerin durağanlığı bir yapısal kırılmaya izin veren (Zivot-Andrews) birim kök testi ile analiz edilmiştir. Değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığı Gregory-Hansen yapısal kırılmalı eşbütünleşme testi ile araştırılmıştır. Değişkenler arasındaki nedensellik ilişkisine, Hatemi-J (2012) Asimetrik Nedensellik testi ve Balcılar ve diğerleri (2010) Boostrap Kayan Pencereler Nedensellik testi ile bakılmıştır. Hatemi-J Asimetrik Nedensellik testinde ise, petrol fiyatlarındaki negatif şoklardan hisse senedi fiyatlarındaki pozitif şoklara doğru nedenselliğin olduğu görülmektedir. Hisse senedi fiyatlarındaki pozitif şoklardan petroldeki pozitif şoklara doğru nedenselliğin olduğu görülmüştür. Yine hisse senedi fiyatlarındaki negatif şoklardan petroldeki negatif şoklara doğru nedensellik söz konusudur. Son olarak, hisse senedi fiyatlarındaki negatif şoklardan petroldeki pozitif şoklara doğru nedensellik bulunduğu görülmüştür. Ayrıca, hisse senedi fiyatlarındaki negatif şoklardan altındaki negatif şoklara doğru bir nedenselliğin bulunduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Hisse Senedi Fiyatları, Altın Fiyatları, Petrol Fiyatları, Finansal Yatırım Araçları, Eşbütünleşme Testi, Nedensellik Testi.

Abstract
The aim of this study is to analyze the relationship between stock prices, gold and crude oil prices in 2003:01 and 2018:06 periods. The stability of the variables was analyzed by a structural break (Zivot-Andrews) unit root test. Whether or not there is a long-term relationship between the variables was investigated by the Gregory-Hansen structural fracture cointegration test. The causality relationship between the variables was examined by the Hatemi-J (2012)Asymmetric Causality test and Balcılar and others (2010) a Boostrap Rolling Window Test. In the Hatemi-J Asymmetric Causality test, it is seen that there is a causality from negative shocks in oil prices to stock prices positive shocks. It is seen that there is a causality from stock prices positive shocks towards positive shocks in petroleum. Again, there is a causality from the stock prices negative shocks towards negative shocks in oil. Finally, there are causality from stock prices negative shocks to positive shocks in petroleum. In addition, stock prices negative shocks were found to have a causality towards negative shocks.

Keywords
Stock Prices, Gold Prices, Oil Prices, Financial Investment Tools, Cointegration Test, Causality Tes

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri