eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABININ EĞİTSEL, GÖRSEL, DİL ve ANLATIM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
(Examining 8th Grade Science Coursebook from Educational, Visual and Language Perspective )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 221-260
Dergiye Geliş Tarihi : 24.01.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019
DOI Number: :
Cite : Feyzi Osman PEKEL , (23). 8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERS KİTABININ EĞİTSEL, GÖRSEL, DİL ve ANLATIM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 78, p. 221-260. Doi: 10.17753/Ekev1020.


Özet
Alan eğitimi araştırma sonuçlarına göre öğrencilerde görülen kavram yanılgılarının önemli nedenlerinden biri de ders kitaplarında bulunan eksik, sırasız veya yanlış bilgilerden kaynaklanan kavram yanılgılarıdır. Ders kitaplarının alan eğitimi uzmanlarınca incelenmesi sonucu tespit edilen hatalardan arındırılarak güncellenmesi ise hem ders kitaplarının mükemmele doğru evrilmesi, hem de mevcut biyoloji eğitimi seviyesini yükseltebilmemiz için vazgeçilmez bir fırsattır. Bu çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca 2018–2019 öğretim yılında itibaren beş yıl okutulması kararlaştırılan “8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabında” bulunan biyoloji üniteleri eleştirel bir bakış açısıyla gözden geçirilerek bilimsel içeriği, eğitim tasarımı ve ders kitabı nitelikleri bakımından incelenmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, ilgili üniteler eksik ya da yanlış bilgi ve kavram yanılgıları içerme olasılığı açısından incelenmiştir. Verilerin analizinde doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. İncelenen ünitelerin yazılı ve görsel içeriğinde tespit edilen kavram yanılgıları, bilimsel olarak hatalı bilgiler, sunum, dil ve anlatım hataları, görsel hatalar, bunların nasıl düzeltilebileceğine ilişkin çözüm önerileri ile birlikte tablolarda liste halinde verilmiştir. Ders kitabı içeriğinde tespit edilen uygunsuzlukların öğrencilerde kavram yanılgılarına neden olmaması ve içeriğin öğrencilerce daha kolay bir şekilde kavranabilmesi için ilgili ders kitabındaki hata ve eksikliklerin araştırmamızda sunulan çözüm önerileri ışığında mümkün olan en kısa sürede düzeltilerek eğitim öğretime uygun hale getirilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler
8. Sınıf, Fen Bilimleri, Ders Kitabı İncelemesi, Biyoloji Eğitimi, Kavram Yanılgıları.

Abstract
According to the results of biology education research, one of the important reasons for misconceptions in students is textbooks having misconceptions, inaccurate information, and faulty design in visual, language and expression perspectives. Correcting and updating the errors and misconceptions determined by science education researchers in textbooks is an excellent opportunity for both improving textbook perfection and the level of current biology education. In this study, the biology units in the textbook, which were decided to be taught as “8th Grade Science Coursebook” for five years from the 2018 academic year by the Ministry of National Education, were examined with a critical point of view. The main purpose of this examination was to determine whether the coursebook contains inconsistencies in terms of scientific content, educational design and textbook qualifications. For this purpose, the related units are examined in terms of the possibility of including misconceptions and textbook design errors. Document analysis method was used for data analysis. The misconceptions identified in the written and visual content of the units examined are listed in the tables together with scientific errors, presentation errors, language and expression errors, visual errors and solutions for how to correct them. In order not to be caused additional misconceptions and in order students to comprehend the scientific content easier it is suggested to make it suitable for instruction through correcting all the errors and misconceptions determined in related coursebook in the light of solution offers.

Keywords
8th Grade, Science, Examining Textbook, Biology Education, Misconceptions.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri