eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÇOCUK KÜTÜPHANELERİNİN OKUMA ALIŞKANLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ DOĞRULTUSUNDA İNCELENMESİ
(Examining the Effects of Children’s Libraries on Reading Habits in the Light of the Viewpoints of Teacher Candidates )

Yazar : Tuncay TÜRKBEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 77
Sayfa : 363-388
Dergiye Geliş Tarihi : 2.02.2019
Yayımlanma Tarihi : 2019


Özet
Günümüzde bireylerden; eleştirel ve yaratıcı düşünmeleri, ana dilini doğru ve etkili kullanmaları, araştıran, sorgulayan, öğrenen ve teknolojiyi yakından takip eden bireyler olarak yetişmeleri beklenmektedir. Bu temel becerilerin kazanılması ise temel okuma yazma becerisinin geliştirilerek okuma alışkanlığına dönüştürülmesine bağlıdır. Çocukların okuma alışkanlığı edinmelerinde aile, okul, öğretmen ve kütüphane gibi birçok faktör rol oynamaktadır. Bu çalışma da, çocuk kütüphanelerinin çocuğun okuma alışkanlığı üzerindeki etkilerini, öğretmen adaylarının görüşleri doğrultusunda incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma deseni olarak da durum çalışması seçilmiştir. Araştırmanın verileri, nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Verileri çözümlemede, nitel veri analizi yöntemlerinden betimsel ve içerik analizi kullanılmıştır. Öğretmen adaylarına göre çocuğun okuma alışkanlığını kazanmasında çocuk kütüphanelerinin rolü büyüktür. Öğretmen adaylarına göre kütüphane görevlilerinin bilgisi, tecrübesi ve çocuğa yaklaşımı; kütüphanede bulunan kitapların çocuğun ilgisini çekebilecek, çocukta dil bilinci ve duyarlılığı oluşturacak nitelikte olması; kütüphanenin fiziki şartlarının çocuğa göre tasarlanması çocuğun okuma alışkanlığı üzerinde etkili olacaktır. Ebeveynler ve öğretmenler de rol model olarak çocuğa örnek olmalı, kütüphaneyi etkin olarak kullanmaları için onları teşvik etmeliler.

Anahtar Kelimeler
Çocuk Kütüphaneleri, Okuma Alışkanlığı, Etki, Öğretmen Adayı Görüşleri, İnceleme.

Abstract
Today it is expected from individuals that they become critical and creative thinking individuals and have correct and effective use of mother tongue, become researchers, inquisitors; learners and follow the technology in a close manner. The acquisition of these basic skills depends on the development of basic reading and writing skills. Many factors like the family, school, teacher and library play roles in children’s acquiring reading habits. The purpose of the present study is to examine the effects of children’s libraries on children’s reading habits in the light of the viewpoints of teacher candidates. A case study was chosen as a research design. The Semi-Structured Interview Technique was chosen as the Data Collection Method and as the Study Model. The Descriptive and Content Analysis Methods, which are among the Qualitative Data Analysis Methods, were used in data analyses. According to teacher candidates, the role of children's libraries in the reading habits of children is great. According to teacher candidates, the knowledge, experience and approach of the library staff; that the books in the library can attract the attention of the child; the physical conditions of the library will be influenced by the child's reading habit. Parents and teachers should be a role model for children and encourage them to use the library effectively.

Keywords
Children’s Libraries, Reading Habit, Effect, Teacher Candidate Viewpoints, Investigation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri