eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖĞRETMENLERİN OKUL GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN ALGILARININ ÖRGÜTSEL GÜVEN VE MESLEKİ BAĞLILIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(The Effect of Teachers’ School Safety Perceptions on Organizational Confidence and Professional Commitment in Secondary Schools )

Yazar : Fırat Kıyas BİREL  Mustafa Kemal ERÇEK  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 77
Sayfa : 279-296
Dergiye Geliş Tarihi : 6.02.2019
Yayımlanma Tarihi : 2019


Özet
Bu araştırmada ortaöğretim okullarında görevli öğretmenlerin okul güvenliğine ilişkin algılarının örgütsel güven ve mesleki bağlılıkları üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2016- 2017 eğitim–öğretim yılında Diyarbakır ili merkez ilçelerinde bulunan 64 ortaöğretim kurumunda görev yapan 3143 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise basit tesadüfi örnekleme metoduyla seçilmiş olan 1068 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın verileri “Okul Güvenliği Algı Ölçeği”, “Örgütsel Güven Ölçeği” ve “Mesleki Bağlılık Ölçeği” ile toplanmıştır. Okul güvenliği algısının artması, örgütsel güvenin artmasını beraberinde getirmekte, azalması da örgütsel güvenin azalmasına neden olmaktadır. Okul güvenliği ve mesleki bağlılık arasındaki ilişkide öğretmenlerin okul güvenliği düzeylerinin mesleki bağlılık algılarını pozitif yönde ve anlamlı olarak etkilemektedir. Öğretmenlerin mesleki bağlılık algılarının örgütsel güven algıları üzerinde pozitif yönde ve anlamlı bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Okul güvenliği algısının hem mesleki bağlılığı hem de örgütsel güveni etkilediği, bununla birlikte mesleki bağlılığın örgütsel güven üzerinde etkili olduğu, ayrıca okul güvenliği algısının hem doğrudan hem de dolaylı olarak örgütsel güven düzeyini değiştirdiği görülmektedir. Sonuç olarak, öğretmenlerin örgütsel güven düzeyleri okul güvenliği ile mesleki bağlılık algılarından pozitif yönde etkilenmektedir. Diğer bir ifade ile öğretmenlerin okul güvenliğine ilişkin algılarının olumlu olması hem mesleki bağlılıklarına hem de örgütsel güvene ilişkin algılarına olumlu etki edebileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Okul Güvenliği, Mesleki Bağlılık, Örgütsel Güven, Ortaöğretim, Öğretmenler.

Abstract
The purpose of this research is to determine the effect of teachers’ school safety perceptions on organizational confidence and professional commitment in secondary schools. The research was based on the relational survey model. The population of the study was 3143 teachers who worked 64 high schools located in the central districts of Diyarbakır provinces during the 2016-2017 academic year. The sample of the study consisted of 1068 teachers selected by simple random sampling method. In this study, data were collected with School Security Perception Scale, Organizational Trust Scale and Professional Commitment Scale. When the overall effect of school security and professional commitment on organizational trust is evaluated, it is observed that school security perception affects both professional commitment and organizational trust; however, professional commitment influences organizational trust. As a result, it was seen that teachers' organizational trust levels were positively affected by school security and professional commitment perception. In other words, it can be said that teachers' positive perceptions about school security may have a positive effect on their professional commitment and organizational trust. As a result, it was seen that teachers' organizational trust levels were positively affected by school security and professional commitment perception. In other words, it can be said that teachers' positive perceptions about school security may have a positive effect on their professional commitment and organizational trust.

Keywords
School Security, Professional Commitment, Organizational Trust, High School, Teachers.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 80. sayısı yayımlanmıştır.

  Dergimizin 2020 yılı ilk sayısı için makale gönderimi için son tarih 12.01.2020'dir. Bu tarihten sonra gönderilen makaleler bahar sayısına hazırlanacaktır. 

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri