eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimEXAMINING THE EDUCATION POLICIES IN POLITICAL PARTIES’ 24 JUNE 2018 ELECTION MANIFESTOS
(Siyasi Partilerin 24 Haziran 2018 Seçim Beyannamelerinde Eğitim Politikalarının Değerlendirilmesi )

Yazar : Yaşar Akça  Şaban ESEN, Gökhan ÖZER  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 79
Sayfa : 445-459
Dergiye Geliş Tarihi : 6.02.2019
Yayımlanma Tarihi : 14.10.2019


Özet
Demokrasinin temel yapıtaşlarından biri siyasi partilerdir. Demokrasi ile idare edilen ülkelerde belirli periyotlarla genel seçimler yapılmaktadır. Seçime katılan her siyasi parti ülke yönetiminde söz sahibi olmayı istemektedir. Siyasi partiler seçimleri kazanmak için seçim beyannameleri hazırlamaktadır. Seçim beyannamelerinin içeriğini ekonomi, sosyal politika ve sosyal hizmet, dış ve iç siyaset, maliye, hukuk, adalet, eğitim, spor, kültür, yerel kalkınma, istihdam, üretim ve çevre gibi konular oluşturur. Böylece siyasi partiler iktidara geldiklerinde her alanda izleyecekleri politikaları kamuoyu ile paylaşır. Bu çalışmanın amacı, siyasi partilerin seçim beyannamelerinde yer alan eğitim politikalarının durumunu incelemek, parti yönetimleri tarafından eğitime yönelik problem olarak görülen sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyarak değerlendirmektir. Araştırma için nitel desenli araştırma yöntemlerinden doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Partilerin seçim beyannamelerinde eğitim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, eğitim altyapısının geliştirilmesi ve eğitim kalitesinin artırılması hususları başlıca odak noktaları olarak tespit edilmiştir. Görülen odur ki seçim beyannamelerinin eğitim bölümlerinde ortaya konulan vaatler, eğitimin gün geçtikçe artan sorunlarını çözmekten uzaktır. Siyasi partiler üstü bir eğitim anlayışıyla sürekli yeni somut projelerin ortaya konulmasına yönelik ihtiyaç devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Siyasi Partiler, Seçim Beyannameleri, Eğitim Politikası, Türk Eğitim Sistemi, Öğretmen, Öğrenci.

Abstract
Political parties are among the building blocks of democracy. In countries with democratic regimes, general elections are held at certain periods. All political parties in these elections demand to have a voice in ruling the country. Political parties prepare election manifestos to win the elections. These manifestos include issues such as economy, social policy and social services, foreign and domestic politics, treasury, law, justice, education, sports, culture, local development, employment, production and environment. Thus, political parties share the policies they will follow when they become the ruling party. The purpose of this study is to evaluate the educational policies that political parties put into their election manifestos, to examine the issues that are seen as problematic by party managers and as well as the solutions that are offered towards these issues. Document analysis, a qualitative design technique, was used in the study. Political parties focus on such issues as diversification of education, development of education infrastructure and improvement of educational quality in their manifestos. It is seen that the promises in the educational parts of election declarations are far from solving the growing problems of education. The need to be analyzed continuously with new projects within a consensus of the parties.

Keywords
Political Parties, Election Manifestos, Education Policy, Turkish Education System, Teacher, Student

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri