eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimCİNSİYET VE TOPLUMSAL CİNSİYET KAVRAMLARI ÇERÇEVESİNDE ORTAYA ÇIKAN TOPLUMSAL CİNSİYET AYRIMCILIĞI
(Social Gender Discrimination Concerning the Concept of Gender and Social Gender )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : ICOAEF Özel Sayı
Sayfa : 97-118
Dergiye Geliş Tarihi : 7.02.2019
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2019


Özet
Cinsiyet (sex), biyolojik bir kavram olup bireylerin doğumuyla başlayan süreci ifade eder. Yani bireylerin biyolojik anlamda kadın ya da erkek olarak doğmasıdır. Toplumsal cinsiyet (gender) ise, biyolojik anlamda dünyaya gelen bireylerin rollerinin tanımlandığı alanı açıklar. Yani, kültürün ya da toplumun cinsiyete bağlı olarak bireyden beklediği davranışlarıdır. Toplum ya da kültür tarafından belirlenen cinsiyet rollerinin nasıl algılandığı önemlidir. Bu durum bireyler arasında ayrımcılığa, eşitsizliğe ya eşitliğe yol açabilir. Geleneksel toplumlarda ataerkil bir yapıda kadınların ikinci konumda olması toplumsal cinsiyet kavramını tartışmalı hale getirmiştir. Kadın halen özel alana ait olarak konumlandırılırken erkek ise kamusal alanla dâhil edilmektedir. Böyle bir ayrım toplumun diğer alanlarında yaşanmaya başladığında bir takım problemler ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmada cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramlarının sosyolojik olarak izahı, toplumda cinsiyet eşitliği ya da eşitsizliğinin ortaya çıktığı alanlar hakkında bilgiler sunulmuştur. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine dair çözüm ve öneriler bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Toplumsal Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Cinsiyet Kimliği, Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı.

Abstract
Gender is a biological concept and refers to the process that begins with the birth of individuals. That is, individuals are born biologically as women or men. Gender, however, describes the field in which biological roles are defined. In other words, it is the behaviors that the culture or society expects from the individual depending on the gender. It is important how the gender roles determined by society or culture are perceived. This can lead to discrimination, inequality or equality among individuals. The fact that women are second in a patriarchal structure in traditional societies has made the concept of gender controversial. The woman is still positioned as belonging to the private sphere, while the male is included in the public sphere. When such a distinction begins to take place in other areas of society, a number of problems arise. In this study, sociological explanation of gender and gender concepts, gender equality or inequality in the society are presented. There are solutions and suggestions for the development of gender equality. Sex and gender are concepts used to explain the differences between men and women both. In this study, sociological explanation of gender and gender concepts, gender equality or in equality in society are presented. There are solutions and suggestions for the development of policies on the development of gender equality.

Keywords
Sex, Gender roles, Gender Identity, Gender Discrimination.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri