eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKUR’AN KURSLARINA GİDEN KADINLARIN DİNDARLIK ALGILARI: NORMATİF VE POPÜLER DİNDARLIK ÜZERİNE NİCEL BİR ÇALIŞMA
(The Religiosity Perceptions of Koran Course Students: A Quantitative Study on Normative and Popular Religiosity )

Yazar : Abdulkadir ÇEKİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 58
Sayfa : 523-536
Dergiye Geliş Tarihi : 13.09.2013
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Abdulkadir ÇEKİN , (18). KUR’AN KURSLARINA GİDEN KADINLARIN DİNDARLIK ALGILARI: NORMATİF VE POPÜLER DİNDARLIK ÜZERİNE NİCEL BİR ÇALIŞMA. Ekev Akademi Dergisi, 58, p. 523-536. Doi: .


Özet
Bu araştırmanın amacı, Kur’an kursuna devam eden kadın öğrencilerin normatif ve popüler dindarlık tipolojilerine göre dindarlık algılarını analiz etmektedir. Çalışma, 2012-2013 öğretim yılında Kastamonu il merkezindeki iki Kur’an kursuna devam eden 156 kadın öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Genel tarama modelinde yürütülen araştırmada, veri toplama aracı olarak “Dini Yönelim Ölçeği” kullanılmıştır. Çoştu (2009) tarafından geliştirilen ölçek 37 maddeden oluşan beşli likert tipi bir ölçektir. Ölçeğin güvenirlik değeri 0.87’dir. Yapılan çalışma sonunda, Kur’an kursuna giden kadınların dindarlık algılarının normatif yönde eğilim gösterdiği, bu eğilim üzerinde yaş ve meslek değişkenlerinin etkili faktörler olduğu tespit edilmiştir.
depakin chrono 300 mg a1softec.com depakin chrono


Anahtar Kelimeler
Dindarlık, normatif ve popüler dindarlık, Kur’an kursu, kadın, nicel araştırma

Abstract
Religiosity is analyzed from different perspectives and several theoretical and applied researches are conducted both in Turkey and the West. Scientists who carry out these researches introduce different definitions and typologies of religiosity according to their personal and professional views. One of the several typologies of religiosity is the normative and popular religiosity. The purpose of this study is to analyze the religiosity perceptions of Koran course students regarding the typologies of normative and popular religiosity. This study was performed on 156 students in two Koran courses in Kastamonu. General scanning method was used in this research; the data has been obtained by conducting lykert-type scale questionnaires including 37 items. Measurement tool used is called “The Religious Orientation Scale” developed by Çoştu (2009). The value of the overall reliability of measurement instrument is .87. As a result of this study, it was found that, the religiosity perceptions of Koran course students have a tendency towards the normative religiosity; age and profession are the effective factors on this tendency.
depakin chrono 300 mg depakin chrono 300 mg depakin chrono


Keywords
Religiosity, normative and popular religiosity, Koran course, student, quantitative research

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri