eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimNET ENERJİ İTHALATÇISI ÜLKELERİN PETROL TÜKETİMİNİN GELİR VE FİYAT ESNEKLİKLERİ
(Income and Price Elasticities of Oil Consumption of Net Energy Importing Countries )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : ICOAEF Özel Sayı
Sayfa : 77-96
Dergiye Geliş Tarihi : 7.02.2019
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2019


Özet
Bu çalışma, 1990-2016 döneminde net enerji ithalatçısı 49 ülkenin petrol talebini panel veri modeli çerçevesinde analiz etmeyi amaçlamıştır. Ülkeler tükettikleri toplam enerjinin ne kadarını ithal ettiklerine göre yüksek ve düşük enerji ithalatçısı ülkeler olarak iki panel şeklinde ele alınmıştır. Yüksek enerji ithalatçısı 26 ülke (Panel A) ve düşük enerji ithalatçısı 23 ülke (Panel B) için petrol talebinin gelir ve fiyat esneklikleri hesaplanmıştır. Uzun dönem eşbütünleşme katsayıları tahmin sonuçları her iki panel geneli için de, petrol talebinin gelir esnekliğinin pozitif ve anlamlı; fiyat esnekliğinin ise yine her iki panel geneli için de negatif ve anlamlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca, her iki panel geneli için de fiyat esnekliği gelir esnekliğinden düşük bulunmuştur. Elde edilen bir diğer bulgu, yüksek enerji ithalatçısı ülke panelinin (Panel A); fiyat esnekliği (-0.03) düşük enerji ithalatçısı ülke paneline (Panel B) göre (-0.41) daha düşük hesaplanmıştır. Benzer şekilde yine yüksek enerji ithalatçısı ülke panelinin (Panel A) gelir esnekliği (1.18) düşük enerji ithalatçısı ülke paneline (Panel B) göre (1.04) daha yüksek hesaplanmıştır. Son olarak AMG (Arttırılmış Ortalama Grup Etkisi Tahmincisi) tahmincisi kullanılarak ülkelerin uzun dönem bireysel katsayıları hesaplanmıştır. Elde edilen bu sonuçlara dayanarak, bazı önemli politika sonuçları önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Petrol Talebi, Petrol Fiyatları, Gelir Esnekliği, Fiyat Esnekliği, Net Enerji İthalatı, Eşbütünleşme, Arttırılmış Ortalama Grup Etkisi Tahmincisi.

Abstract
This study aims to analyze the oil demand of 49 countries which are net energy importers in the 1990-2016 period within the framework of panel data model. Countries are considered in two panels as high and low energy importing countries according to how much energy they import of their consumption. Income and price elasticities of oil demand for 26 high energy importing countries (Panel A) and 23 low energy importing countries (Panel B) were calculated. The results show that income elasticity of oil demand is positive and significant for both panels, and price elasticity is negative and significant again for both panels. In addition, price elasticity was lower than income elasticity for both panels. Another finding is that high energy importing country panel (Panel A) has lower price elasticity (-0.03) than low energy importing country panel (Panel B), (-0.41). Similarly, the income elasticity of the high-energy importing country panel (Panel A) (1.18) was calculated to be high than that of the low-energy importing country panel (Panel B), (1.04). Based on these results, some important policy implications have been proposed.

Keywords
Oil Demand, Oil Prices, İncome Elasticity, Price Elasticity, Net Energy İmports, Cointegration, AMG

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri