eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKÜLTÜRLERARASI PSİKOLOJİK SERMAYE ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI
(Validity and Reliability Study of Cross-Cultural Psychological Capital Scale )

Yazar : Tahsin Akçakanat  Mehmet Dinç, Hasan Hüseyin Uzunbacak  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : ICOAEF Özel Sayı
Sayfa : 263-282
Dergiye Geliş Tarihi : 8.02.2019
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2019
DOI Number: :
Cite : Tahsin Akçakanat Mehmet Dinç, Hasan Hüseyin Uzunbacak, (23). KÜLTÜRLERARASI PSİKOLOJİK SERMAYE ÖLÇEĞİ GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI. Ekev Akademi Dergisi, ICOAEF Özel Sayı, p. 263-282. Doi: 10.17753/Ekev1073.


Özet
Bu çalışmada Kültürlerarası Psikolojik Sermaye Ölçeği’nin (KPSÖ) Türk kültürüne uyarlanması hedeflenmiştir. Çalışma iki örneklem üzerinde gerçekleştirilmiş olup ilk örneklem Erasmus programına katılmış 214 lisans öğrencisinden oluşmuştur. Bu örneklem ile keşfedici faktör analizi (KFA) gerçekleştirilmiştir. İkinci örneklem grubu ise herhangi bir sebeple yurt dışında en az 3 ay bulunarak yabancı bir kültürle etkileşime girmiş Türk vatandaşlarını kapsamaktadır. 249 kişiden oluşan bu örneklem grubundan toplanan veriler ile de doğrulayıcı faktör analizi (DFA) gerçekleştirilmiştir. Örneklem gruplarından veriler, elektronik olarak tasarlanan anket yardımıyla toplanmıştır. Yapılan KFA sonucunda 3 faktörden oluşan ve varyansın %62.8’ini açıklayan bir ölçüm aracı elde edilmiştir. DFA ile alternatif 5 farklı model denenmiş olup en iyi uyum iyiliği değerlerini düzeltilmiş 4 faktörlü kuramsal model vermiştir. Bu 4 faktör; Kültürlerarası Umut, Kültürlerarası Öz-yeterlillik, Kültürlerarası İyimserlik ve Kültürlerarası Dayanıklılık olarak isimlendirilmiştir. Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik katsayısı boyutlar bazında sırasıyla .82, .93, .72, .92 olarak hesaplanmıştır. Ulaşılan bu bilgilerin ışığında, KPSÖ’nin, Türk kültürüne uygun, geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kültürlerarası Psikolojik Sermaye, Umut, İyimserlik, Öz-yeterlilik, Dayanıklılık.

Abstract
In this study, it was aimed to adapt the Cross-Cultural Psychological Capital Scale (CCPCS) to Turkish culture. The study was carried out on two samples and the first sample consisted of 214 undergraduate students participated in the Erasmus program. Exploratory factor analysis (EFA) was performed with this sample. The second sample group includes Turkish citizens who have been interacting with a foreign culture for at least 3 months abroad for any reason. Confirmatory factor analysis (CFA) was performed with the data collected from this second sample group consisting of 249 people. Data from the sample groups were collected using an electronically designed questionnaire. As a result of the EFA, a measurement tool consisting of 3 factors and explaining 62.8% of the variance was obtained. By the way of DFA, 5 different alternative models were tried and the best fit goodness values was found in the corrected 4-factor theoretical model. This 4 factor is named as Cross-Cultural Hope, Cross-Cultural Self-Efficacy, Cross- Cultural Optimism and Cross-Cultural Resilience. The internal consistency reliability coefficient of the scale was calculated as 82, .93, .72, .92 on the basis of dimensions respectively. In the light of this information, it is concluded that CCPCS is a valid and reliable measurement instrument suitable for Turkish culture.

Keywords
Cross-Cultural Psychological Capital, Hope, Optimism, Self-Efficacy, Resilience.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 87. sayımız (yaz sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri