eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİSLAM HUKUKU VE POZİTİF HUKUK AÇISINDAN SUÇ GENEL TEORİSİ BAĞLAMINDA HAREKET
(Act in Terms of Islamic and Positive Law and in the Context of General Crime Theory )

Yazar : Yasin Kurban    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 77
Sayfa : 411-448
Dergiye Geliş Tarihi : 8.02.2019
Yayımlanma Tarihi : 2019
DOI Number: :
Cite : Yasin Kurban , (23). İSLAM HUKUKU VE POZİTİF HUKUK AÇISINDAN SUÇ GENEL TEORİSİ BAĞLAMINDA HAREKET. Ekev Akademi Dergisi, 77, p. 411-448. Doi: 10.17753/Ekev1078.


Özet
Suç genel teorisi tüm suç tipleri açısından geçerli, genel ve ortak kuralları ifade eder. Bu nedenle “suç genel teorisinin konusunu” herhangi bir hukuka aykırı fiilin suç teşkil edip etmediğinin incelenmesi oluşturur. Ceza hukukunda failin hukuksal sorumluluğunun dayanağı kendi iradî davranışıdır. Bu nedenle ceza hukuku faille değil, fiille ilgilenir. Kanun koyucunun ihdas ettiği her suç tipinde hareket unsuru olan insan fiiline yer verilir; zira fiil (hareket) olmaksızın bir suçun varlığından bahsedilemez (nullum crimen sine actione) Bu çalışmada pozitif hukuk ve İslam hukuku açısından cezaya konu olan fiil ve niteliği ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
İslam Ceza Hukuku, Suç Genel Teorisi, Hareket/Fiil, Batı Hukuku, Pozitif Hukuk.

Abstract
The general theory of crime refers to general and common rules applicable to all types of crime. Therefore, “the subject of general crime theory” is to examine whether an unlawful act constitutes a crime. The basis of the criminal responsibility of the offender in criminal law is its own voluntary behaviour. Therefore, the criminal law deals with the act, not the offender. The legislator gives place to the human act, which is a movement element in every type of crime it creates. Because there can be no mention of a crime without an act (nullum crimen sine actione). In this study, it will be tried to reveal the act and its nature which are subject to punishment in terms of positive law and Islamic law.

Keywords
Islamic Criminal Law, General Crime Theory, Act, Western Law, Positive Law.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri