eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSINIF ÖĞRETMEN ADAYLARININ STEM EĞİTİMİNE İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ BELİRLENMESİ
(Determination of Class Teacher Candidates Methodoric Perceptions of Stem Education )

Yazar : Erdal ZENGİN  Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Uğraş  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 77
Sayfa : 57-76
Dergiye Geliş Tarihi : 09.02.2019
Yayımlanma Tarihi : 2019


Özet
Araştırmanın amacı, sınıf öğretmen adaylarının bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (BilTeMM) disiplinleri ile ilgili algılarını ürettikleri metaforlar yardımıyla belirlemektir. Metaforlar olayların meydana gelişi ve işleyişi konusunda düşüncelerimizi yönlendiren, yapılandıran ve kontrol eden çok etkili zihinsel araçlardandır. Araştırma, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümünde okuyan 64 kadın, 50 erkek öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Araştırma sonucunda; araştırmaya katılan adayların fen eğitimine ilişkin en çok kullandığı metaforların bilimsel kurgu, laboratuvara, hayat ve anlaşılması güç kavramları olduğu görülmektedir. Ayrıca, araştırmaya katılan adayların teknoloji eğitimine ilişkin en çok kullandığı metaforların gelişim, kolaylık, yenilik ve tembellik kavramları olduğu görülmektedir. Araştırmanın bir diğer sonucu olarak ise, araştırmaya katılan adayların mühendislik eğitimine ilişkin en çok kullandığı metaforların matematik, inşaat, yaratıcılık-tasarım, çok çalışmak ve makine kavramları olduğu görülmektedir. Bunun ile birlikte, araştırmaya katılan adayların matematik eğitimine ilişkin en çok kullandığı metaforların sayı yığını, işlem, mantık, zorluk ve eğlence kavramları olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
STEM, STEM Eğitimi, Aday Öğretmen, Metafor, Metaforik Algı

Abstract
The aim of the research is to determine the perceptions of pre-service teachers about science, technology, engineering and mathematics (BilTeMM) disciplines with the help of metaphors they produce. Metaphors are one of the most powerful mental tools that structure, direct and control our thoughts about the formation and functioning of events. The research was carried out on 64 female and 50 male teacher candidates in Fırat University Faculty of Education Department of Education in 2016-2017 academic year. As a result of the research; It is seen that the metaphors most frequently used by science candidates in science education, laboratory, life and understanding are the most frequently used metaphors. In addition, it is seen that the metaphors most frequently used in technology education are the concepts of development, convenience, innovation and laziness. It is seen that they use expressions. As a result of the research, it is seen that the metaphors most used by the candidates for engineering education are mathematics, construction, creativity-design, hardworking and machine concepts. As the rationales that require these concepts to be expressed as use numbers, use mathematical expressions, the basis of mathematics. It has been found to be a result of the perceptions. Together with these, it is seen that the metaphors most used by the candidates in mathematics education are the concepts of number stack, process, logic, difficulty and entertainment.

Keywords
STEM, STEM Training, Candidate Teacher, Metaphor, Metaphoric Perception.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Dergimizin ICOAEF Özel sayısı yayımlanmıştır.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir. 

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri