eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimLİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
(The Effect of Leadership Characteristics on Levels of Self-Confidence: A Research on Students at Marmara University of Sport Management )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : 77
Sayfa : 201-220
Dergiye Geliş Tarihi : 10.02.2019
Yayımlanma Tarihi : 2019
DOI Number: :
Cite : Ayhan BAYRAM , (23). LİDERLİK ÖZELLİKLERİNİN ÖZGÜVEN DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA. Ekev Akademi Dergisi, 77, p. 201-220. Doi: 10.17753/Ekev1087.


Özet
Liderlik; isteklilik, inanç bağlılık, gönüllülük gibi durumları içeren bir süreçtir. Bu süreçte pek çok gücün bütünleşmesi ve bu bütünleşmeden doğan zorunlulukları istekliğe, inanca, bağlılığa ve gönüllülüğe dönüştüren bir etki söz konusudur. Özgüven kişinin bedeni ve davranışlarıyla kendi dünyası üzerinde denetim ve egemenlik kurduğunu bilmesi sürecidir. Bu araştırmayla spor yöneticiliği öğrencilerinin liderlik özelliklerinin özgüvene etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada yüz yüze anket ve kolayda örnekleme yöntemi kullanılarak 184 anket analize tabii tutulmuştur. Araştırma t ve ANOVA testlerinin yanı sıra korelasyon ve regresyon analizleri de uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre spor yöneticiliği öğrencilerinin liderlik özelliklerinin özgüven özelliklerine anlamlı ve pozitif bir etkisinin olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Dış Öz-güven, İç Öz-güven, Lider, Vizyon.

Abstract
Leadership; is the time period of willingness, faithfulness, volunteering. In this process, the integration of many powers and the effects of this integration are transformed into willingness, loyalty, commitment and volunteerism. Self-confidence is the period of that the person who knows that he/she can control and dominate ones own world physically and personal behaviors. This research, aimes to determine the effect of leadership characteristics on sports administrators’ self-confidence. In the survey, sampling method was used and a data of 184 questionnaires were analyzed using face-to-face questionnaires. In addition to the research t and ANOVA tests, correlation and regression analyzes were also applied. According to the results of the research, it was determined that leadership qualifications have a meaningful and positive effect on sports administration students the self-confidence characteristics.

Keywords
External Self-Cofidence, Internal Self-Cofidence, Leader, Vision

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri