eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN SİBER ZORBALIK, SİBER MAĞDURİYET VE İNSANİ DEĞERLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(The Investigation of the Relationship Between Cyberbullying, Cyber Victimization and Human Values of the Secondary School Students )

Yazar : Gülay METLİ  Turgay ŞİRİN  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 77
Sayfa : 179-200
Dergiye Geliş Tarihi : 11.02.2019
Yayımlanma Tarihi : 2019


Özet
Bu çalışmanın amacı, ortaokul öğrencilerinin siber zorbalık, siber mağduriyet ve insani değerler arasındaki ilişkinin kendi aralarında ve demografik özellikler açısından incelenmesidir. Araştırma, İstanbul ilinin Bağcılar ilçesindeki 5 resmi ortaokulun 6.,7.,8. sınıflarında eğitim gören 191’i kız (%61,8) ve 118’i erkek (%38,2) olmak üzere toplam 309 öğrenci ile yürütülmüştür. Öğrencilerin yaşları 12 ile 15 arasında değişmektedir. Araştırmamızda ilişkileri ve bağlantıları inceleyen ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma ile ilgili veriler ‘’Siber Zorbalık ve Siber Mağduriyet Ölçeği’’, ‘’İnsani Değerler Ölçeği’’ ve ‘’Demografik Bilgi Formu” ile toplanmıştır. Elde edilen verilerin istatistiksel analizleri SPSS 15 paket programı ile yapılmıştır. Araştırma neticesinde öğrencilerin siber zorbalık durumları ile siber mağduriyet durumları arasında istatistiksel olarak anlamlı, pozitif yönde ve orta düzeyde korelatif bir ilişki bulunmuştur. Öğrencilerin siber zorbalık durumları ile sorumluluk, barışçı olma, saygı ve dürüstlük şeklindeki insani değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif yönde ve orta düzeyde ilişkiler görülmüşken; siber zorbalık durumu ile dostluk/arkadaşlık ve hoşgörü şeklindeki insani değerler arasında istatistiksel olarak anlamlı, negatif yönde ve zayıf ilişkiler olduğu görülmüştür. Ayrıca araştırma bulguları siber zorbalık, siber mağduriyet ve insani değerlere ait puanların demografik değişkenler açısından anlamlı şekilde farklılaştığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Siber Zorbalık, Siber Mağduriyet, İnsani Değerler, Ortaokul, Din Psikolojisi.

Abstract
The aim of this study is to investigate the relationship between cyber bullying, cyber victimization and human values among secondary school students and in terms of demographic characteristics. The study was carried out with 309 students (191 students, 61.8%) and 118 boys (38.2%) studying in 6th, 7th and 8th grades of 5 official secondary schools in Bagcilar district of Istanbul. Students' ages range from 12 to 15 years. In our study, the relational screening model which examines the relationships and connections is used. The datas of research were gotten from ‘’Cyberbullying and Victimization Scale”, “Human Values Scale” and “Demographic Information Form”. The Statistical analysis of data received was made on 15 packages. As a result of the research, there was a statistically significant, positive and moderate correlation between cyber bullying status and cyber victimization. There were statistically significant, negative and moderate relationships between the cyber bullying status of the students and the human values of responsibility, peacefulness, respect and honesty. There were statistically significant, negative and weak relations between cyber bullying status and human values such as friendship / friendship and tolerance. In addition, the findings of the study showed that cyberbullying, cyber victimization and human values scores differed significantly in terms of demographic variables.

Keywords
Cyber Bullying, Cyber Victims, Human Values, Secondary School, Psychology of religion.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 80. sayısı yayımlanmıştır.

  Dergimizin 2020 yılı ilk sayısı için makale gönderimi için son tarih 12.01.2020'dir. Bu tarihten sonra gönderilen makaleler bahar sayısına hazırlanacaktır. 

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri