eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimKUR’AN’A GÖRE İNSANIN YARATILIŞ HİKMETİ VE SORUMLULUĞU
(The Wisdom of Creation of Man and His Responsibility in the Quran )

Yazar : Muammer İPEK    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 17
Sayı : 57
Sayfa : 435-448
Dergiye Geliş Tarihi : 18.09.2013
Yayımlanma Tarihi : 2013
DOI Number: :
Cite : Muammer İPEK , (17). KUR’AN’A GÖRE İNSANIN YARATILIŞ HİKMETİ VE SORUMLULUĞU. Ekev Akademi Dergisi, 57, p. 435-448. Doi: .


Özet
Din, insanlık içindir. İnsanlığın doğuşuyla birlikte doğmuştur. Dinin gayesi, tüm insanlığa dünya ve ahiret mutluluğuna giden yolu göstermektir. Yüce Allah, insanlığın doğuşundan itibaren hiçbir milleti dinsiz bırakmamış, kendilerine dinlerini tebliğ etmek üzere zaman zaman peygamber göndermiştir. Söz konusu peygamberler, din mensuplarının görev ve sorumluluklarını bildirmişlerdir. Nitekim Yüce Allah, Din kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’de, insanların ve hatta cinlerin de kendisine karşı sorumluluklarını hatırlatmakta ve şöyle buyurmaktadır: “ Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etmeleri için yarattım.” (Zariyat, 51/56.) İnsan sorumlulukları millî, ahlâkî ve manevî yönlerden olmak üzere geniş bir alanı içine alır. Bu, millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerleri koruyup geliştirmesinden; ailesini, vatanını, milletini sevip yüceltmeye ve insan haklarına riayete kadar uzanan geniş bir sorumluluk zincirinin halkaları şeklinde meydana çıkmaktadır. Bu bakımdan o, kısaca; insan fıtratına uygun bir yaşayış tarzını gerçekleştirecek faaliyetler sistemi olarak özetlenebilir. Çünkü, insan, her şeyden önce, gözlerinin gördüğü şeylerden, kulaklarının duyduğu ses ve sözlerinden; hattâ bildiklerinden ve biliyor zannettiklerinden sorumludur. Bu, onun ne derece sorumluluklarının çok olduğunun açık bir kanıtıdır Nitekim bir Âyet-i Kerîme’de Yüce Allah, insanı başıboş bir varlık olarak yaratmadığını şöyle ifade etmektedir: “Sizi boş yere bir oyun ve eğlence olarak yarattığımızı ve bize döndürülüp hesap vermeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minun,23/114-115) Ve bu ifade, Âhiret günü Allah ile kulları arasında geçeceği bildirilen diyalogun temsili bir anlatımıdır.

Anahtar Kelimeler
Ahiret, Din, Dünya, Görev, İnsan, İnsanlık, Millet, Mutluluk, Peygamber, Sorumluluk.

Abstract
Religion is for man. It existed together with the beginning of mankind. The aim of religion is to show all humanity the way to the happiness of the world and the hereafter. God, the Almighty, did not left since the beginning of mankind any nation without religion, and from time to time, he sent prophets to inform them of their religion. These prophets declared the adherents of religion their duties and responsibilities. Indeed, reminding in the Quran the responsibilities of people and even jinn towards Himself, Allah Almighty says as followsd says: “I created the jinn and humankind only that they might worship Me.” (Sûra al-Zariya, 51/56.) Human responsibilities encompasses a wide area including national, moral and spiritual aspects. This varies from protecting and developing national, moral, human, spiritula and cultural values to the love and exaltation of family, country and nation and to the respect of human rights. In this resppect, it can be summerized as a system of activities that realize a lifestyle proper to human nature. Because, man, first of all, is responsible for what he sees, what he hears, even for what he knows and what he thinks he knows. This is a clear evidence showing that he has much responsibilities. Indeed, ın a verse Allah says that He did not created man as a adrift being: “What! did you then think that We had created you invain and that you shall not be returned to Us?” (Mu’minun, 23/114-115.) And this statement is a symbolic expression of a dialogue reported to take place in the day of judgement between Allah and His servants.

Keywords
Hereafter, Religion, World, Mission, Man, Humanity, Nation, Happiness, Prophet, Responsibility

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri