eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimYENİLİK, ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE SİNİZM: VAN YYÜ’DE ÖRNEK BİR UYGULAMA
(Innovation, Organization Culture and Cinitis: A Practical Applıcatıon in Van YYU )

Yazar : Abdullah OĞRAK  Fırat EROL  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : ICOAEF Özel Sayı
Sayfa : 1-19
Dergiye Geliş Tarihi : 12.02.2019
Yayımlanma Tarihi : 28.03.2019


Özet
Çalışmanın amacı, örgütlerin hızla gelişen çevrede rekabet avantajını sürdürebilmek açısından oldukça önemli bir kavram olan yenilikçiliğin ne olduğunu anlamak ve örgüt kültürüne yansımalarını araştırmaktır. Aynı zamanda bir diğer amaç ise, örgüt içi tutum ile davranışları etkileyen çağımızın hastalığı da denilebilecek toplumsal yaşamda karşılaşılan ve her şeye karşı olumsuz algıları yansıtan bir kişilik özelliği olan sinizm algısının örgütteki etkilerini incelemektir. Bu bağlamda, Van Y.Y.Ü. İdari Personelleri üzerindeki sinizm seviyeleri ve bu algının örgüte etkileri incelenmiştir. Bu çalışmanın teorik kısmının hazırlanmasında konu ile ilgili basılmış olan kitap, tez, internet kaynakları, makaleler vb. kaynaklardan faydalanılmıştır. Uygulama kısmında ise, anket çalışması yapılmış ve elde edilen sonuçlar SPSS istatistiki program kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan Van Y.Y.Ü. İdari Personel katılımcılarda, sinizm algısına yönelik ilişkiler tespit edilmiştir. Elde edilen veriler, katılımcıların küreselleşen dünyanın yoğun temposunda başta çalıştıkları iş kolu olmak üzere, üst yönetime, çalışma düzenine ve kendilerine ciddi zararlar verebilecek sinik davranışlar sergilediği ön plana çıkmakta, panzehrinin ise; olumsuzluklar, hayal kırıklıkları, şüphe duygusu, güvensizlik ve şikâyet gibi düşüncelerden oluşan sinizm algısından uzak durularak, dürüstlük, samimiyet, adalet, doğruluk, örgütsel bağlılık, iç iletişim, örgütsel özgüven gibi stratejilerin geliştirmesi gerekliliğinin olmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Yenilik, Kültür, Örgüt, Örgüt Kültürü, Sinizm.

Abstract
The aim of this work is to understand what innovation is, which is a very important concept in terms of enabling organizations to maintain their competitive advantage in a rapidly developing environment, and to investigate their reflection on the organization's culture. At the same time, another aim is to examine the organizational effects of cynicism perception, which is a personality trait that reflects negative perceptions of all things encountered in social life, which can also be called an epidemic disease that affects behavior and behavior within the organization. In this context, Van Y.Y.U. The cynicism levels on administrative staff and the knitting effects of these subjects have been examined. In the preparation of the theoretical part of this work, books, theses, internet resources, articles, etc. resources. In the application part, a questionnaire study was conducted and the results were analyzed using SPSS statistical program. Van Y.Y.U participated in the research. In the Administrative Staff participants, relations related to cynicism perception were determined. The data obtained shows that the participant has exhibited cognitive behaviors that could cause serious harm to the top management, working order and the work they are working in, especially in the intensive life of the globalizing world. sincerity, justice, truthfulness, organizational commitment, internal communication, organizational self-esteem should be developed by avoiding the perception of cynicism, such as dissatisfaction, negativity, frustration, doubt, insecurity and complaint.

Keywords
Innovation, Culture, Organizational, Organizational Culture, Cynicism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri