eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKİYE’DE MÜZİK TEKNOLOJİLERİ ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLE
(The Master’s Theses Written in the Fields of Music Technology in Turkey )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : 79
Sayfa : 01-16
Dergiye Geliş Tarihi : 22.03.2019
Yayımlanma Tarihi : 14.10.2019


Özet
Bu araştırma, Türkiye’de müzik teknolojileri alanındaki lisansüstü tezlerin belirlenerek sınıflandırılması amacıyla yapılmıştır. Araştırma taşıdığı amaç, izlenen yöntem ve toplanan verilerin niteliği açısından durum saptamaya yönelik olarak yapılandırılmış betimsel bir çalışmadır. Bu araştırmanın kapsamını müzik teknolojileri alanında 1996-2018 yılları arasında yapılan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tez tarama sayfasından tespit edilip ulaşılabilen 109 lisansüstü tez oluşturmaktadır. Araştırma, araştırmacının ulaşabildiği lisansüstü tezlerle, ulaşılan tezlerin anahtar kelimelerinde, başlıkta ve özette yer alan müzik teknolojilerine ilişkin kavramlar ile sınırlıdır. Müzik teknolojileri; ses üretimi, sentezlenmesi, sesin kaydedilmesi ve dinleyiciye ulaşmasındaki süreçlerin tüm aşamalarını içeren disiplinlerarası ve çok boyutlu bir kavramdır. Araştırmada bu durum göz önünde bulundurularak çok yönlü tarama yapılmıştır. Bu amaçla lisansüstü tezlere ilişkin verilere ulaşmak için YÖK tez tarama merkezinin internet sayfası aracılığıyla “bilgisayar, teknoloji, ses kayıt, dijital, kayıt teknolojileri, ses teknolojileri, müzik teknolojileri, mikrofon, audio, stüdyo, yazılım, internet, interaktif, donanım ve analog” ifadeleri “müzik” konu ve alanı ile ilişkilendirilerek kapsamlı bir tarama yapılmıştır. Elde edilen veriler; akademik derecelere, yıllara, üniversitelere, enstitülere, konulara, yazıldığı dile ve tez başlıklarına göre sınıflandırılmış, frekans/yüzde dağılımları yapılarak incelenmiştir. Bu araştırmadanelde edilen verilerden yola çıkılarak müzik teknolojisi alanında; yüksek lisans tezlerinin çoğunlukta olduğu, çalışmaların İstanbul merkezli olduğu ve son 5 yılda artan bir ivme kazandığı, en çok çalışmanın müzik eğitimi ve teknoloji alanında yapıldığı ve enstitü bazında sosyal bilimler enstitülerinin ağırlıklı olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmanın, müzik teknolojileri alanında yapılacak araştırmalara rehberlik etmesi ve araştırmacılara konu seçiminde fikir vermesi bakımından önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Müzik Teknolojileri, Lisansüstü Müzik Tezleri, Ses ve Kayıt, Bilgisayar ve Müzik, Elektronik Müzik

Abstract
This study was written in the field of music technology in Turkey postgraduate thesis was conducted to determine whether classification. The research is a descriptive study aimed at determining the situation in terms of the purpose and purpose of the study and the nature of the data collected. The theses sample, which is made in the field of music technologies, consists of 109 graduate theses which can be reached from the thesis scanning catalog of Higher Education Council (YÖK) between 1996-2018. The research is limited to the graduate theses reached by the researcher and the concepts related to the music technologies included in the key words, titles and abstracts of the theses reached. The title of the thesis and the summary of the thesis reflect the content of the thesis. Music technologies; It is an interdisciplinary and multidimensional concept that includes all stages of the processes of sound production, synthesis, recording of the voice and reaching the listener. In this research, multi-faceted screening was performed. For this purpose, in order to reach the data about the graduate theses, inter computer, technology, sound recording, digital, recording technologies, audio technologies, music technologies, microphone, audio, studio, software, internet, interactive, hardware and analogue lisans via the web page of YÖK A comprehensive survey was made by associating ve music erek with the subject and area. The data obtained; They were classified according to academic degrees, years, universities, institutes, theme, language and thesis titles, and frequency / percentage distributions. Based on the data obtained from this research, in the field of music technology; It is concluded that the master thesis is the majority, the studies are based in Istanbul and gained an increasing momentum in the last 5 years, the most work is done in the field of music education and technology, and the results are dominated by institutes based social sciences. The research is considered important in terms of the fact that it is a source of research in music technologies and a reference in the selection of subject in research.

Keywords
Music Technologies, Graduate Music Theses, Audio and Record, Computer and Music, Electronic Music

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri