eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNDE İŞSİZLİK KAYGISI: BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
(Unemployment Concerns in Senior Students: A Study on Students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences in Bandırma Onyedi Eylül University )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 511-522
Dergiye Geliş Tarihi : 27.03.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019


Özet
Pek çok toplumda ekonomik problemlerin başında yer alan işsizlik sorunu günümüzde yükseköğretim mezunu gençler arasında artış göstermiştir. Artan işsizlik oranları içerisinde genç nüfusun yüksek bir paya sahip olması, eğitim süreci devam eden gençler üzerinde mezun olduktan sonraki döneme ilişkin kaygıya sebep olmaktadır. Özellikle alanda yetişen eğitimli birey sayısı ile iş olanaklarının paralel seyretmediği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, yüksek işsizlik sorunu ile karşı karşıya olan gruplar arasında yer almaktadır. Bundan hareketle bu çalışmanın amacı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencilerinin işsizlik kaygısına bakış açısını tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda 205 son sınıf öğrencisine kolayda örnekleme yöntemiyle anket uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuca göre, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencilerinin işsizlik kaygısı taşıdıkları, örneklemi oluşturan erkek ve kadın öğrenciler arasında işsizlik kaygısı ortalamaları açısından anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca fakülte bünyesinde bulunan bölümlere göre işsizlik kaygısı puan ortalamaları istatistiki olarak anlamlı bulunmamıştır. İşsizlik kaygısı ortalamasının not ortalamalarına göre farklılık gösterdiği ve okul ortalaması arttıkça kaygı düzeyinin arttığı sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
İşsizlik, İşgücü Piyasası, Genç İşsizlik, İşsizlik Kaygısı, Üniversite Son Sınıf Öğrencileri.

Abstract
Unemployment, the primary economic problem in many communities, has increased among university graduates today. The high share of youth in increased unemployment rates cause concerns among young people who continue their education for post-graduation period. In particular students of the Faculty of Economics and Administrative Sciences that the number of qualified individuals and job opportunities do not run in parallel are among those groups facing high unemployment problem. Based on this fact, the aim of this study was to identify the perspective of senior students at the Faculty of Economics and Administrative Sciences in Bandırma Onyedi Eylül University on unemployment concerns. To that end, a questionnaire was administered to 205 senior students through convenience sampling method. The results of the study demonstrated that students at the Faculty of Economics and Administrative Sciences in Bandırma Onyedi Eylül University had unemployment concerns, whereas there was no significant difference between female and male students in terms of mean scores on unemployment concerns. Also the mean scores on unemployment concerns were not statistically significant based on departments in the faculty. It was concluded that the mean of unemployment concerns differed based on GPA, and the level of concern rose as the school average increased.

Keywords
Unemployment, Labor Market, Young Unemployment, Unemployment Anxiety, University Senior Students.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri