eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRENİMİNDE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANIMI
(The Use of Vocabulary Learning Strategies in Anatolian Imam Hatip High School Students’ Learning Arabic as a Foreign Language )

Yazar : Gül ŞEN YAMAN  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 261-276
Dergiye Geliş Tarihi : 3.04.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019
DOI Number: :
Cite : Gül ŞEN YAMAN -, (23). ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL OLARAK ARAPÇA ÖĞRENİMİNDE KELİME ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANIMI. Ekev Akademi Dergisi, 78, p. 261-276. Doi: 10.17753/Ekev1112.


Özet
Yabancı dil olarak Arapça öğretiminin yapıldığı Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrencilerin karşılaştıkları problemlerden birisi kelime öğrenimidir. Öğrenciler hedef dilin gramer yapısının zorluğunun yanı sıra kelime öğreniminde de güçlük çekmektedir. Bu sebeple dil öğrenme stratejilerinin bir parçası olan kelime öğrenme stratejileri çalışmamızın temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yabancı dil olarak Arapça öğreniminde kullandıkları kelime öğrenme stratejilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmaya 2018-2019 eğitim öğretim yılında Isparta Merkezde yer alan Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hacı Ahmet Ersöz Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Işık Kent Anadolu İmam Hatip Lisesi (Proje) olmak üzere üç liseden toplam 195 (123 Kız - 72 Erkek) öğrenci katılmıştır. Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kelime öğrenme stratejilerini kullanımını cinsiyet, sınıf ve okul değişkenleri açısından incelenmiştir. Çalışmada araştırmacı tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Schmitt (1997) tarafından geliştirilen kelime öğrenme stratejileri taksonomisine uygun olarak düzenlenmiş Kelime Öğrenme Stratejileri Anket Formu kullanılmıştır.Araştırmanın sonuçları Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kelime öğrenme stratejileri kullanımında cinsiyet açısından incelendiğinde genel olarak erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha çok strateji kullandıklarını göstermiştir. Sınıf açısından herhangi bir farklılık olmadığı, okul açısından ise Işık Kent Anadolu İmam Hatip Lisesi (Proje) ile Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında Bilişsel strateji kullanımında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. İlgili literatür taraması yapılarak araştırmanın sonuçları tartışılmış ve Arapça öğretiminde kelime öğrenme stratejilerinin kullanımına yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Arapça, Kelime Öğrenimi, Kelime Öğrenme Stratejileri, Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi, Öğrenme Stratejileri.

Abstract
One of the common problems faced by students in Anatolian Imam Hatip High Schools where Arabic is taught as a foreign language is the word learning. In addition to the difficulty of grammatical structure of the target language, students have difficulty in learning vocabulary. Therefore, vocabulary learning strategies, which are part of the language learning strategies, form the basis of our study. This research aimed to determine the vocabulary learning strategies used by Anatolian Imam Hatip High School students in learning Arabic as a foreign language. This research was conducted at Central Anatolian İmam Hatip High School, Hacı Ahmet Ersöz Anatolian İmam Hatip High School and Işık Kent Anatolian High School (Project) 195 (123 Girls - 72 Boys) in Isparta, during the academic year of the 2018-2019. The use of vocabulary learning strategies of Anatolian Imam Hatip High School students was examined in terms of gender, class and school variables. In order to investigate vocabulary learning strategies of the students personal information form prepared by the researcher and “Vocabulary Learning Strategies Questionnaire” which was arranged in accordance with the taxonomy of vocabulary learning strategies developed by Schmitt (1997) was applied to the students. It was found that there is a significant difference based on usage of vocabulary learning strategies between females and males in favour of male students. There were no significant differences in terms of the class, and a significant difference was found in the use of Cognitive Strategy between students of Işık Kent Anatolian Imam Hatip High School (Project) and Central Anatolian Imam Hatip High School. The results of the study were discussed with the literature review and suggestions were made for the use of vocabulary learning strategies in Arabic teaching.

Keywords
Arabic, Vocabulary Learning, Vocabulary Learning Strategies, Teaching Arabic as a Foreign Language,

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 86. sayısı (bahar sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 87. sayımız (yaz sayısı) makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri