eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSANAT EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN ERGENLERİN ÖZ-YETERLİKLERİNİN İNCELENMESİ
(Investigation of Self-Efficiency of Adolescents Getting or Not Getting Art Education )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : 79
Sayfa : 43-52
Dergiye Geliş Tarihi : 8.04.2019
Yayımlanma Tarihi : 14.10.2019


Özet
Sanat eğitimi, kazandırdığı geniş perspektif ile ergenlerin içinde bulundukları dönemi daha uyumlu, daha yaratıcı ve üretken olarak geçirmelerine, kendilerini tanıyarak (ne yapıp ve yapamayacaklarına), sağlıklı benlik ve kişilik geliştirmelerine yardımcı olabilmektedir. Nitekim sorunlarıyla baş edebilme, kendini ifade edebilme, (deşarj olabilme güdüsünün ve ortamının oluşturulması) duygusal, sosyal ve akademik öz yeterliğin gelişimine önemli katkıda bulunacaktır. Bu nedenle araştırmanın çalışma kapsamında, lise öğrencilerinin sanat eğitimi alıp almama durumunun öz-yeterlik düzeylerini etkileyeceği düşünülerek, 9. ve 11. sınıf öğrencilerinin öz-yeterlik düzeylerinin (duygusal, sosyal ve akademik) incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelindedir. Çalışma 2017- 2018 eğitim öğretim yılında Niğde ili merkezinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı iki farklı lisede yapılmıştır. Araştırmaya her iki okuldaki 9. sınıf (n=213) ve 11. sınıfta (n=290) öğrenim görmekte olan toplam 393 öğrenci katılmıştır. Veri toplama aracı olarak "Çocuklar İçin Öz-yeterlik Ölçeği" kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul türü açısından duygusal, sosyal öz-yeterlik puan ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı; akademik öz-yeterlik puan ortalamaları arasında ise anlamlı bir farklılık olduğu bulunmuştur. Ayrıca 11. sınıf öğrencilerinin ortalama olarak 9. sınıf öğrencilerine göre duygusal öz-yeterlik düzeylerinin daha yüksek olduğu; sosyal ve akademik öz-yeterlik düzey puan ortalamalarının birbirine yakın olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Ergen, Sanat Eğitimi, Duygusal Öz-Yeterlik, Akademik Öz-Yeterlik, Sosyal Öz-Yeterlik.

Abstract
With its broad perspective, art education can help adolescents spend their time in a more harmonious, creative and productive way, and help them develop healthy self and personality by knowing themselves (whatthey can and cannot do). As a matter of fact, coping with problems, expressing one self (creating the instinctand environment of discharge) will contribute to the development of emotional, social and academic selfefficacy. Therefore, in the scope of the study, it was aimed to examine the self-efficacy levels (emotional, social and academic) of 9th and 11th grade students, considering that highschool students' status of having no art education will affect their self-efficacy levels. The research is in the screening model. The study was conducted in tw odifferent high schools in the city center of Niğde in the 2017-2018 academic year. A total of 393 students from 9th grade (n = 213) and 11th grade (n = 290) participated in the study. "Self-Efficacy Scale for Children" was used as data collection tool. As a result of the study, there were no significant differences between the mean scores of emotional and social self-efficacy in terms of school type; A significant difference was found between the academic self-efficacy scores. In addition, 11th grade students had highe rlevels of emotional self-efficacy compared to 9th grade students; social and academic self-efficacy scores were close to each other.

Keywords
Teenager, Art education, Emotional self-efficacy, Academic Self-Efficacy, Social Self-Efficacy

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri