eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İMAJ İLİŞKİSİ: ÖZEL BİR HASTANE ÜZERİNE UYGULAMA
(The Relation Between Organizational Culture and Corporate Image A Research on A Private Hospital )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 371-390
Dergiye Geliş Tarihi : 11.04.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019
DOI Number: :
Cite : Musa Şanal , (23). ÖRGÜT KÜLTÜRÜ VE KURUMSAL İMAJ İLİŞKİSİ: ÖZEL BİR HASTANE ÜZERİNE UYGULAMA. Ekev Akademi Dergisi, 78, p. 371-390. Doi: 10.17753/Ekev1119.


Özet
İşletmelerin karlılıklarını arttırabilmeleri ve varlıklarını devam ettirebilmeleri için pozitif bir örgüt kültürüne ve kurumsal imaj algısına sahip olmaları gerekir. Kültür, birey hayatını etkilediği gibi örgüt hayatını da etkilemekte olup, örgüt kültürünün sonucunda oluşan şirkete özgü alışkanlıklar, ritüeller gibi faktörler şirketin imajını inşa etmektedir. Bu çalışmada örgüt kültürü ve kurumsal imaj arasındaki etkileşim üzerinde durulmuştur. Bu doğrultuda Adana ilinde faaliyetini sürdüren özel bir hastane bünyesinde çalışanların örgüt kültürü ve kurumsal imaj algısı arasındaki ilişki düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırma, özel bir hastane bünyesinde görev alan 123 çalışana uygulanmıştır. Elde edilen verilerin yorumlanması sonucunda kurum içerisinde görev alan personelin örgüt kültürü ile kurum imajının alt boyutlarından olan dinamiklik, kurumsallık, sosyal sorumluluk ve performans düzeyleri ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Buna ilaveten kurum imajı ile örgüt kültürü alt boyutlarından olan güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, bireysellik/kollektiflik ve erillik/ dişilik ile de aralarında da istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Bu bağlamda araştırma yapılan kurum açısından değerlendirdiğimizde örgüt kültürü ve kurum imajının birbirlerini etkilediği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Örgüt Kültürü, Kurum İmajı, Kurumsal İmajın Boyutları, Sağlık Çalışanı, Hofstede’nin Modeli

Abstract
Organizations should have a positive organizational culture and a sense of corporate image in order to increase their profitability and maintain their assets. Culture affects the life of an individual as well as the life of an organization, factors like organizational habits and rituals that are formed as a result of the organizational culture, build the image of the company. This study focuses on the mutual effects between the organizational culture and the corporate image. With that direction, this study targets to determine the relationship between the organizational culture and the corporate image perception of employees who work at a private hospital in Adana. This research has been applied to 123 employees working in a private hospital. As a result of the interpretation of the data obtained, it has been determined that there is a legibly statistical difference between the organizational culture and the sub-dimensions of the organizational image of the personnel who are taking part of the institution with the dynamics, institutionalism, and social responsibility and performance levels. (p<0, 05). In addition to that, there is a statistically significant (meaningful) difference between the organizational image and the organizational culture sub-dimensions of power distance, uncertainty avoidance, individuality / collectivity and masculinity / femininity. (p<0, 05). Given these results, it can be said that organizational culture and corporate image of the research institution affect each other.

Keywords
Organizational Culture, Corporate Image, Dimensions of Corporate Image, Health Professionals, Hofste

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri