eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimBİR KUR’AN VE KELAM TERİMİ OLARAK “BURHAN”
(Burhan as a Term of Qur’an and Kalam )

Yazar : fatih kurt    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 205-220
Dergiye Geliş Tarihi : 16.04.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019
DOI Number: :
Cite : fatih kurt , (23). BİR KUR’AN VE KELAM TERİMİ OLARAK “BURHAN”. Ekev Akademi Dergisi, 78, p. 205-220. Doi: 10.17753/Ekev1120.


Özet
Kur’an-ı Kerim, Müslümanları itmi’nan, gayr-ı Müslimleri de ikna etmek amacıyla deliller kaydetmiştir. Kur’an Müslümanlara akli eylemleri gerçekleştirmelerini öğütlemiş ve düşünmek ve tefekkür etmeği bir ibadet olarak değerlendirmiştir. Müslüman olmayanları da akıllarını kullanmamakla suçlamıştır. Kur’an verilerine göre imanın benimsenmesi ve özümsenmesinde akli eylemlerin önceliği bulunmaktadır. Kelam âlimleri Kur’an’ın bu buyruğunu, nazar ve istidlal olarak adlandırmışlar ve tahkiki bir iman için zorunlu görmüşlerdir. Kelam âlimleri Kur’an ifadeleri doğrultusunda inanç değerlerinin mü’minde pekişmesi, mü’min olmayanlara karşı da savunulması amacıyla deliller ortaya konulmuştur. Bizzat Kur’ani bir kelime olan delil, çok yönlüdür. Temelde akli ve nakli olarak iki şekilde değerlendirilen delillerden sem’iyyat dışındaki alanda aklî olanlara öncelik veren kelamcılar, yine Kur’an ayetlerinden hareketle daha çok burhan kanıtını ön plana çıkararak, itikadî konuların temellendirilmesinde genellikle bu delili kullanmışlardır. Kelamcıların bu yönlü değerlendirmelerinde ‘burhan’ teriminin yer aldığı ayetler etkili olmuştur. Nitekim ‘burhan’ kelimesinin yer aldığı ayetlerde ağırlıklı olarak burhanın ‘akli bir kanıt’ olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, kelam bilginlerin itikadî bir konuyu kanıtlamak amacıyla akli bir eylem şeklinde kullandıkları ‘burhan’ teriminin Kur’ani bir metot olduğu üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kur’an, Akıl, Kelam, Delil, Burhan.

Abstract
In the Qur’an, there are evidences to persuade Muslims and to persuade non- Muslims. Qur’an considered Muslims to perform mental actions as worship by thinking and contemplating. He accused non-Muslims of not using their minds. He accused non- Muslims of disuse their minds. According to the Qur’anic data, there is a priority of mental actions in the adoption and assimilation of faith. The Qur’anic scholars also called this commandment of the Qur’an, the nazar and the istidlal, and considered the verdict necessary for faith. In line with Qur'anic statements, evidence has been put forward for the purpose of consolidating the values of faith and advocating against unethical ones. According to the evidences, which are considered as two kinds of reason and thought, the predators that prioritize the intellectuals in the area other than semiyyat, used the evidence in the foundation of the belief subjects by emphasizing the burhan evidence. These faculties of theologians were inspired by the verses in which the term burhan in the Qur’an were included. As a matter of fact, it is understood that the verses containing the word burhan are predominantly. In this study, it is suggested that the term burhan it is a Quranic method in which theologians use a mental action to prove a faith subjects.

Keywords
Qur’an, Mind (aql), Kalam, Reason, Burhan.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri