eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimBİR KUR’AN VE KELAM TERİMİ OLARAK “BURHAN”
(Burhan as a Term of Qur’an and Kalam )

Yazar : fatih kurt    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 205-220
Dergiye Geliş Tarihi : 16.04.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019
DOI Number: :
Cite : fatih kurt , (23). BİR KUR’AN VE KELAM TERİMİ OLARAK “BURHAN”. Ekev Akademi Dergisi, 78, p. 205-220. Doi: 10.17753/Ekev1120.


Özet
Kur’an-ı Kerim, Müslümanları itmi’nan, gayr-ı Müslimleri de ikna etmek amacıyla deliller kaydetmiştir. Kur’an Müslümanlara akli eylemleri gerçekleştirmelerini öğütlemiş ve düşünmek ve tefekkür etmeği bir ibadet olarak değerlendirmiştir. Müslüman olmayanları da akıllarını kullanmamakla suçlamıştır. Kur’an verilerine göre imanın benimsenmesi ve özümsenmesinde akli eylemlerin önceliği bulunmaktadır. Kelam âlimleri Kur’an’ın bu buyruğunu, nazar ve istidlal olarak adlandırmışlar ve tahkiki bir iman için zorunlu görmüşlerdir. Kelam âlimleri Kur’an ifadeleri doğrultusunda inanç değerlerinin mü’minde pekişmesi, mü’min olmayanlara karşı da savunulması amacıyla deliller ortaya konulmuştur. Bizzat Kur’ani bir kelime olan delil, çok yönlüdür. Temelde akli ve nakli olarak iki şekilde değerlendirilen delillerden sem’iyyat dışındaki alanda aklî olanlara öncelik veren kelamcılar, yine Kur’an ayetlerinden hareketle daha çok burhan kanıtını ön plana çıkararak, itikadî konuların temellendirilmesinde genellikle bu delili kullanmışlardır. Kelamcıların bu yönlü değerlendirmelerinde ‘burhan’ teriminin yer aldığı ayetler etkili olmuştur. Nitekim ‘burhan’ kelimesinin yer aldığı ayetlerde ağırlıklı olarak burhanın ‘akli bir kanıt’ olduğu anlaşılmaktadır. Bu çalışmada, kelam bilginlerin itikadî bir konuyu kanıtlamak amacıyla akli bir eylem şeklinde kullandıkları ‘burhan’ teriminin Kur’ani bir metot olduğu üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Kur’an, Akıl, Kelam, Delil, Burhan.

Abstract
In the Qur’an, there are evidences to persuade Muslims and to persuade non- Muslims. Qur’an considered Muslims to perform mental actions as worship by thinking and contemplating. He accused non-Muslims of not using their minds. He accused non- Muslims of disuse their minds. According to the Qur’anic data, there is a priority of mental actions in the adoption and assimilation of faith. The Qur’anic scholars also called this commandment of the Qur’an, the nazar and the istidlal, and considered the verdict necessary for faith. In line with Qur'anic statements, evidence has been put forward for the purpose of consolidating the values of faith and advocating against unethical ones. According to the evidences, which are considered as two kinds of reason and thought, the predators that prioritize the intellectuals in the area other than semiyyat, used the evidence in the foundation of the belief subjects by emphasizing the burhan evidence. These faculties of theologians were inspired by the verses in which the term burhan in the Qur’an were included. As a matter of fact, it is understood that the verses containing the word burhan are predominantly. In this study, it is suggested that the term burhan it is a Quranic method in which theologians use a mental action to prove a faith subjects.

Keywords
Qur’an, Mind (aql), Kalam, Reason, Burhan.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri