eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimEĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)’NDAKİ SÖZCÜK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A Research on Contents Related to Teaching Vocabulary in the Education Informatics Network (EIN) )

Yazar : ASLI MADEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 79
Sayfa : 17-42
Dergiye Geliş Tarihi : 18.04.2019
Yayımlanma Tarihi : 14.10.2019


Özet
Günümüzde geleneksel sınıf ortamlarının yanında internet tabanlı (e) eğitim ortamları da aktif biçimde kullanılmaktadır. E-öğrenme ortamlarında, öğrenciler konuyu öğrenmek için farklı özelliklere sahip elektronik materyalleri kullanma fırsatı bulmaktadırlar. Elektronik materyaller, farklı özelliklere sahip öğrencilere eşit öğrenme fırsatları sunabilmekte, öğrencilerin motivasyonlarını artırmakta, aktif ve somut öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Ülkemizde de e-öğrenme materyali olarak Elektronik Bilişim Ağı (EBA) yaygın biçimde kullanılmaktadır. Araştırmada, Elektronik Bilişim Ağı üzerinde kullanılan sözcük öğretimine yönelik içeriklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, EBA içerik modülündeki ortaokul düzeyine yönelik hazırlanmış içerikler tespit edilmiş, tasnif edilmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışmanın örneklemini, EBA içerik modülünde yer alan içerik türleri arasından doğrudan sözcük öğretimi ile ilgili olan video, infovideo, görsel, infografik ve doküman türü ürünler oluşturmaktadır. Örneklem EBA eğitim platformuna 2012 yılından 2018 yılına kadar yüklenmiş içeriklerle sınırlandırılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak, Elektronik Bilişim Ağı üzerinden sözcük öğretimine yönelik doküman, video, görsel, infovideo ve infografik türlerinde içeriğin kullanılabildiği, ancak bu içeriklerin ortaokul Türkçe dersi ile içeriklerin sadece %8,53’üne denk geldiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte sözcük öğretimi ile ilgili en çok doküman türünde içerik portala yüklenmiştir. Ayrıca, sözcük öğretimi ile ilgili içerikler arasında izlenmeyen yani kullanılmamış bir içeriğin olmaması da araştırmanın önemli sonuçlarındandır.

Anahtar Kelimeler
Sözcük öğretimi, söz varlığı, Türkçe dersi, EBA, içerik.

Abstract
Today, apart from classes with traditional course environments, network (web) based education has been seen. In e-learning environments, the students have lived with different electronic materials. Electronic materials; provide equal opportunities, and increase learning motivation, enable active learning and achieve concrete learning. Electronic Informatics Network (EIN) is used as a network (web) based education material in our country. In this research, it is aimed to investigate the contents related to teaching vocabulary in the Electronic Informatics Network (EIN) content module. With this aim in mind, contents related to secondary school Turkish teaching vocabulary have been identified, categorized and evaluated. In the research, is used the qualitative research methods. The sample of the study consists of the contents related to the secondary school Turkish teaching vocabulary (document, video, visual, infovideo and infographic), which has been uploaded to the EIN content module from 2012 to 2018. The contents in the sample were accessed over the internet and classified according to the research purpose. As a result of this research, it has been determined that the content of document, video, visual, infovideo and infographic types can be used for teaching word on the Electronic Informatics Networks, but these contents correspond to only 8,53% of the content with the secondary school Turkish course. However, most document type content of related to teaching vocabulary has been uploaded to the portal. In addition, there is no content that has not been viewed among content related to teaching vocabulary. This is also an important result of the research.

Keywords
Teaching vocabulary, vocabulary, Turkish course, EIN, content.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri