eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimEĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)’NDAKİ SÖZCÜK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A Research on Contents Related to Teaching Vocabulary in the Education Informatics Network (EIN) )

Yazar : ASLI MADEN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 79
Sayfa : 17-42
Dergiye Geliş Tarihi : 18.04.2019
Yayımlanma Tarihi : 14.10.2019
DOI Number: :
Cite : ASLI MADEN , (23). EĞİTİM BİLİŞİM AĞI (EBA)’NDAKİ SÖZCÜK ÖĞRETİMİNE YÖNELİK İÇERİKLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Ekev Akademi Dergisi, 79, p. 17-42. Doi: 10.17753/Ekev1121.


Özet
Günümüzde geleneksel sınıf ortamlarının yanında internet tabanlı (e) eğitim ortamları da aktif biçimde kullanılmaktadır. E-öğrenme ortamlarında, öğrenciler konuyu öğrenmek için farklı özelliklere sahip elektronik materyalleri kullanma fırsatı bulmaktadırlar. Elektronik materyaller, farklı özelliklere sahip öğrencilere eşit öğrenme fırsatları sunabilmekte, öğrencilerin motivasyonlarını artırmakta, aktif ve somut öğrenmelerine yardımcı olmaktadır. Ülkemizde de e-öğrenme materyali olarak Elektronik Bilişim Ağı (EBA) yaygın biçimde kullanılmaktadır. Araştırmada, Elektronik Bilişim Ağı üzerinde kullanılan sözcük öğretimine yönelik içeriklerin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda, EBA içerik modülündeki ortaokul düzeyine yönelik hazırlanmış içerikler tespit edilmiş, tasnif edilmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmada, nitel araştırma yaklaşımı benimsenmiştir. Çalışmanın örneklemini, EBA içerik modülünde yer alan içerik türleri arasından doğrudan sözcük öğretimi ile ilgili olan video, infovideo, görsel, infografik ve doküman türü ürünler oluşturmaktadır. Örneklem EBA eğitim platformuna 2012 yılından 2018 yılına kadar yüklenmiş içeriklerle sınırlandırılmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında doküman incelemesi tekniği kullanılmıştır. Sonuç olarak, Elektronik Bilişim Ağı üzerinden sözcük öğretimine yönelik doküman, video, görsel, infovideo ve infografik türlerinde içeriğin kullanılabildiği, ancak bu içeriklerin ortaokul Türkçe dersi ile içeriklerin sadece %8,53’üne denk geldiği tespit edilmiştir. Bununla birlikte sözcük öğretimi ile ilgili en çok doküman türünde içerik portala yüklenmiştir. Ayrıca, sözcük öğretimi ile ilgili içerikler arasında izlenmeyen yani kullanılmamış bir içeriğin olmaması da araştırmanın önemli sonuçlarındandır.

Anahtar Kelimeler
Sözcük öğretimi, söz varlığı, Türkçe dersi, EBA, içerik.

Abstract
Today, apart from classes with traditional course environments, network (web) based education has been seen. In e-learning environments, the students have lived with different electronic materials. Electronic materials; provide equal opportunities, and increase learning motivation, enable active learning and achieve concrete learning. Electronic Informatics Network (EIN) is used as a network (web) based education material in our country. In this research, it is aimed to investigate the contents related to teaching vocabulary in the Electronic Informatics Network (EIN) content module. With this aim in mind, contents related to secondary school Turkish teaching vocabulary have been identified, categorized and evaluated. In the research, is used the qualitative research methods. The sample of the study consists of the contents related to the secondary school Turkish teaching vocabulary (document, video, visual, infovideo and infographic), which has been uploaded to the EIN content module from 2012 to 2018. The contents in the sample were accessed over the internet and classified according to the research purpose. As a result of this research, it has been determined that the content of document, video, visual, infovideo and infographic types can be used for teaching word on the Electronic Informatics Networks, but these contents correspond to only 8,53% of the content with the secondary school Turkish course. However, most document type content of related to teaching vocabulary has been uploaded to the portal. In addition, there is no content that has not been viewed among content related to teaching vocabulary. This is also an important result of the research.

Keywords
Teaching vocabulary, vocabulary, Turkish course, EIN, content.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri