eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKİYE’DE HAVA YOLU ULAŞIM SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI: ÖZEL VE KAMU İŞLETMESİNDEKİ İKİ HAVALİMANI KARŞILAŞTIRMASI
(In Turkey, Public Private Parnership in the Air Way Transport Sector: Comparison of Two Airports in Management of Public and Private )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 523-552
Dergiye Geliş Tarihi : 21.04.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019
DOI Number: :
Cite : TOLGA UCAR Çiğdem AKMAN, (23). TÜRKİYE’DE HAVA YOLU ULAŞIM SEKTÖRÜNDE KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI: ÖZEL VE KAMU İŞLETMESİNDEKİ İKİ HAVALİMANI KARŞILAŞTIRMASI. Ekev Akademi Dergisi, 78, p. 523-552. Doi: 10.17753/Ekev1122.


Özet
Bilimsel, toplumsal ve bireysel olarak farklı anlam ve öneme sahip olan ekonomi, devlet idaresi için de çok önemlidir. Devlet ekonomisinin bilançosu olan bütçe içerisinde büyük bir yere sahip olan kamu harcamaları ağır bir yüktür. Devlet ekonomisi üzerindeki bu ağır yükü azaltmada Kamu Özel Ortaklığı önemli bir model olarak karşımıza çıkmaktadır. Kamu Özel Ortaklığının tam olarak anlaşılamaması ve politik sebeplerle verimsiz ve faydasız olduğunun düşünülmesi karşılaşılan en büyük problemdir. Çalışmanın amacı da yakın zamanda Türkiye’de de kullanılmaya başlayan Kamu Özel Ortaklığı Model’inin kamu için faydalarını belirleyip araştırmacıların dikkatine sunmaktır. Dünyadaki gelişmeler neticesinde hem kamu eliyle sunulan hizmetler yeni boyutlar kazanmış hem de özel sektör kamu hizmetlerinde uzmanlaşmıştır. Bu da kamu hizmetlerinin özel sektör ve kamu ortaklığı ile sunulması fikrinin güç kazanmasını sağlamış ve bu model yoğun bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Kamu Özel Ortaklığı modelinin belli bir kamu projesi için uygun olup olmadığını örnek olay incelemesi üzerinden analiz etmektir. Çalışma neticesinde, özel sektörün kamu hizmeti sunumunda daha etkili ve verimli olacağı ve Kamu Özel Ortaklığının daha da geliştirilerek etkin bir şekilde kullanılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Kamu Özel Ortaklığı, Özelleştirme, Kamu Harcamaları, Kamu Hizmeti, Özel Sektör.

Abstract
Economy which has different meanings and significance in scientific, social and individual is also very important for state management. Public Private Partnership is an important model in reducing this heavy burden on the state economy. It is the biggest problem that the Public Private Partnership is not fully understood and it is considered to be inefficient and useless due to political reasons. The aim of the study was recently in Turkey began using Public Private Partnership Model to identify and bring to the attention of researchers for the public benefit. As a result of the developments in the world, the services provided by the public services gained new dimensions and specialized in public services in the private sector. This has enabled the idea of public services to be offered by private sector and public partnership and this model has been intensively used. The purpose of this study is to analyze whether the Public Private Partnership model is appropriate for a specific public project or not, through case study. As a result of the study, it has been concluded that the private sector will be more effective and efficient in the provision of public services, and that the Public Private Partnership should be further developed and used effectively.

Keywords
Public Private Partnership, , Public Spendings, Public Service, Private Sector

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri