eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN MATEMATİK ÖZ-YETERLİKLERİNİN MATEMATİK BAŞARILARINI YORDAMA GÜCÜ
(Predictive Power of Mathematical Self-Efficacy for Gifted And Talented Students’ Mathematical Achievement )

Yazar : Savaş Akgül    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 481-496
Dergiye Geliş Tarihi : 26.04.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019


Özet
Bu araştırmanın amacı, üstün yetenekli 8. öğrencilerinin matematik öz-yeterliklerinin cinsiyete göre matematik başarılarını yordama gücünün belirlenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Bilim ve Sanat Merkezlerine 2015–2016 eğitim öğretim bahar yarıyılında devam eden 30’u kız, 30’u erkek olmak üzere toplam 60 üstün yetenekli 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Yordayıcı korelasyon araştırması olan bu çalışmada öğrencilerin matematik öz-yeterlikleri Akgül (2014)’ün geliştirdiği “Matematik Öz-yeterlik Ölçeği” kullanılarak belirlenmiştir. Öğrencilerin yarıyıl sonu matematik dersi puanları matematik başarısı olarak alınmıştır. Verilerin analizinde Pearson Korelasyon Analizi ve Regresyon Analizi istatistiksel yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda, üstün yetenekli öğrencilerin matematik öz-yeterliğinin matematik başarısının anlamlı yordayıcısı olduğu ortaya çıkmıştır. Cinsiyet açısından karşılaştırıldığında, kız öğrencilerin matematik özyeterlik inançlarının matematik başarılarını yordama gücünün erkek öğrencilere göre daha fazla olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Üstün Yetenekli Öğrenciler, Ortaokul 8. Sınıf, Matematik, Matematik Öz-Yeterliği ve Matematik Başarısı.

Abstract
The purpose of this correlational study is to determine whether mathematical selfefficacy predicts mathematical achievement for gifted and talented 8th grade students according to gender. This study uses a sample of 60 gifted and talented 8th grade students, 30 female and 30 male, who planned to continue at the Science and Art Centers for the spring 2016 semester. Mathematics self-efficacy is measured by the scale developed by Akgül (2014). Mathematics achievement is measured by the students’ grades in mathematics at the conclusion of the semester. The statistical analysis consists of a t-test for independent samples, Pearson’s correlation and linear regression, calculated. The results of this study demonstrated that mathematical self-efficacy is a significant predictor of mathematical achievement for all students, and especially so for female students.

Keywords
Gifted and Talented Students, Middle School 8th grade, Mathematics, Mathematics Self-Efficacy and Ma

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Yaz sayımız için makale kabulü sona ermiştir.22.04.2020 itibariyle gönderilen makaleler güz sayımız için kabul edilecektir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri