eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimATTITUDES OF TEACHERS TOWARDS L1 USE IN ENGLISH CLASSROOM IN THE CONTEXTS OF TURKEY AND KYRGYZSTAN
(ATTITUDES OF TEACHERS TOWARDS L1 USE IN ENGLISH CLASSROOM IN THE CONTEXTS OF TURKEY AND KYRGYZSTAN )

Yazar : Begimai AKULOVA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 80
Sayfa : 57-71
Dergiye Geliş Tarihi : 28.04.2019
Yayımlanma Tarihi : 26.12.2019


Özet
İngilizceyi en üst seviyede öğrenmek için tüm öğrencilerin aynı ve benzer olaylarla karşı karşıya kalmaktadır. Diğer bir değişle İngilizce sınıfında anadilin kullanımı kaçınılmaz hâle geldiği görülmektedir. Bir birinden farklı ve çeşitli çalışmaların neticesinde İngilizce sınıfında ana dili kullanıp kullanmadğına dair farklı tutum ve nedenleri belirlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin İngilizce sınıfında anadil kullanmaya yönelik tutumlarını belirlemek ve nedenlerini ortaya koymak için açık uçlu anket yolunu amaç edinmiştir. Öğretmenlerin tutumları, öğretmenlerin ve öğrencilerin ana dili kullanımı bakımından ayırt edilmiştir. Bunun dışında öğretmenlerin anketleri yoluyla, sınıfta aktivite yaparken hangi durumda en iyi anadil ve İngilizce ile gerçekleştirilmesi sorusu sorularak somut yanıt elde edilmeye çalışılmıştır. Çalışmamız, Türkiye ve Kırgızistan’daki üniversitedeki öğretmen elemanların katılması sonucunda tutumlar arasındaki fark tespit edilmiştir. Anketlerin sonucunda elde edilen nitel veriler toplanmış, analiz edilmiş ve Nvivo 12 yazılım programı ile kodlanmıştır. Araştırmamızın bulguları, öğretmenlerin kendi ana dili kullanımlarına yönelik tutumlarının olumlu olduğunu ortaya koyulmuştur. Öğretmenlerin anketinden elde edilen sonuçlar Türkiye bağlamındaki öğretmenlerin çoğunluğunun, öğretmenlerin ana dili istihdamı konusunda Kırgız meslektaşlarına göre daha olumlu bir tutum sergileme eğiliminde olduğunu ortaya koyulmuştur. Ayrıca öğretmenlerin, öğrencilerin ana dili kullanımına karşı tutumu konusunda da önemli bir fark gözlenmemiştir. Benzer şekilde Türkiye’deki öğretmenler ile Kırgız öğretmenlerin öğrencilerin ana dili kullanımına yönelik tutumları arasında da önemli bir fark gözlenmemiştir. Sona doğru gelince öğretmenlerin görüşlerine dayanarak ana dili ve İngilizce üzerinden gerçekleştirilen etkinlikler listelenmiş ve tartışılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin İngilizce sınıfında anadili tercih etmesi pedagojik nedenlerle kullandıkları ortaya çıkmıştır. Sonuçlar ayrıca ana dilin sınırlı ve mâkul bir şekilde kullanılması İnglizce yeterliliğini arttırmak için kolaylaştırıcı bir araç olarak kullanabileceğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Tutumlar, Ana Dili (Türkçe ve Kırgızca), İngilizce, Nedenler, Yararı, Zararı.

Abstract
In an attempt to achieve perfect English language proficiency, all learners face the same issue: the inevitable use of their L1 in an English classroom. Various studies have identified different attitudes and reasons for teachers’ and students’ L1 use in English classroom. The aim of this paper is to identify teachers’ attitude towards L1 use and reveal the reason for their particular attitude through the use of the open-ended questionnaires. Teachers’ attitude was distinguished in terms of teachers’ and students’ L1 use. Apart from that teachers’ questionnaires attempted to identify activities that are best carried out through L1 and TL. As this study comprises teachers from universities of Turkey and Kyrgyzstan the difference between their attitudes has been also investigated. Qualitative data obtained from the questionnaires was collected, coded and analyzed with the help of the NVivo12 software program. The research findings revealed that overall attitude of teachers towards their own use of L1 is positive. However substantial difference has been observed between the attitudes of Turkish and Kyrgyz teachers. Results obtained from teachers’ survey revealed that majority of teachers from Turkish context tend to have positive attitude with regard to teachers’ L1 employment than their Kyrgyz colleagues. Moreover no considerable difference has been observed in terms of the teachers’ attitude towards students’ L1 use. Similarly no substantial difference has been observed between the attitudes of Turkish and Kyrgyz teachers towards students’ use of L1. Finally, activities best carried out through L1 and TL based on the teachers’ view have been listed and discussed. Research findings also revealed that teachers and students employed L1 mainly for pedagogical reasons. Results also suggest that limited and judicious use of L1 can be served as a facilitating tool to improve TL proficiency.

Keywords
Attitudes, L1 (Turkish and Kyrgyz), TL (English), Reasons Advantages, Disadvantages.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri