eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimDAVRANIŞSAL FİNANSTA ÇERÇEVELEME ETKİSİ: NAZİLLİ İİBF ÖRNEĞİ
(Framing Effect in Behavioral Finance: The Case of Nazilli Faculty of Economics and Administrative Sciences )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 567-586
Dergiye Geliş Tarihi : 8.05.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019


Özet
Günümüzde bireyler yatırım kararları verirken farklı davranışlar göstermektedirler. Bazı yatırımcılar risk ve getiri unsurunu dikkate alırken, bazı yatırımcılar ise yatırım kararlarında tamamen karı ön planda tutarlar. Bireyler yatırım yaptıkları zaman risk ile doğru oranda hareket etmek isteyerek risk ne kadar fazla ise kazançlarının da o kadar fazla olmasını istemektedirler. Ancak genel itibari ile bakıldığında ise finansal bilgi düzeyi yüksek yatırımcıların bile rasyonel kararlar vermediği görülmektedir. Bireysel yatırımcıların rasyonel davranış gösterememektedir. Geleneksel teoriler bu rasyonel olmayan bu yatırım davranışlarını açıklayamamaktadır. Bu noktada karşımıza davranışsal finans çıkmaktadır. Çalışmanın amacı bireylerin yatırım kararı verme sürecinde ve yatırım yaparken çerçeveleme etkisinin ne derece de etkili olduğu araştırılmıştır. Bu doğrultuda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde eğitim gören İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencilerine ve 4. sınıf öğrencilerine anket çalışması yapılmıştır. 424 öğrenciyle yapılan anket sonucunda 24 katılımcının dâhil olduğu anketler eksik ve hatalı kabul edildiği için dikkate alınmamıştır. Sağlıklı sonuçlar veren diğer 400 anket değerlendirmeye alınmıştır. Yapılan bu çalışma sonucunda Korelasyon Analizi, Normallik, Bağımsız T ve Chi - Square testleriyle değerlendirilmiştir. Çıkan sonuçlar doğrultusunda öğrencilerin kesin kazancın olduğu durumlarda risk almaktan kaçınarak kesin kazancı tercih ettiği, kesin kayıplı durumlarda ise kesin kayıp yerine risk alıp daha yüksek kazançlı olan durumları tercih ettikleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Davranışsal Finans, Çerçeveleme Etkisi, Karar Verme., Finansal Okuryazarlık, Finans Eğitimi.

Abstract
Today, individuals have different behaviors while making investment decisions. Some investors take into account the risk and return factors, while some investors prioritize profit in their investment decisions. Individuals want to move at the right rate with the risk when they invest, the more risk the more they want to have their earnings. However, in general terms, it is observed that even high-level investors do not make rational decisions. Individual investors are not able to show rational behavior. Traditional theories cannot explain these non-rational investment behaviors. At this point, behavioral finance emerges. The aim of the study was to investigate the effects of framing effects on investment decision making and investment. In this direction, a survey was conducted for Grade 3 students and 4th grade students studying at Aydın Adnan Menderes University Nazilli Faculty of Economics and Administrative Sciences. As a result of the survey conducted with 424 students, surveys involving 24 participants were considered as incomplete and inaccurate. The other 400 questionnaires that gave healthy results were taken into consideration. As a result of this study, Correlation Analysis, Normality, Independent T and Chi - Square tests were evaluated. In accordance with the results, it is observed that the students prefer the final gain by avoiding taking risks when there is definite gain and in case of definite loss they prefer to take risks instead of definite losses and prefer higher situations.

Keywords
Behavioral Finance, Framing Affect, Decision Making. Financial Literacy, Finance Education.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri