eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimGÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ *) Dr.
(Problems Visual Arts Teachers Encounter and Solution Recommendations )

Yazar : Sibel ADAR CÖMERT  -  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 497-510
Dergiye Geliş Tarihi : 10.05.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019
DOI Number: :
Cite : Sibel ADAR CÖMERT -, (23). GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENLERİNİN KARŞILAŞTIKLARI PROBLEMLER VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ *) Dr.. Ekev Akademi Dergisi, 78, p. 497-510. Doi: 10.17753/Ekev1134.


Özet
Sanat eğitimi bireyin, sosyal, bedensel ve ruhsal gelişimine sağladığı katkıdan dolayı oldukça büyük bir öneme sahiptir ve genel eğitim sistemi içinde çocuğun yaratıcılığını en rahat ifade edebildiği yer, sanat eğitimi alanıdır. Öğrencilerin coşkulu, hareketli ruhsal yapısı ve duygusal dünyasının dışa açık olmasından dolayı alıcılarının en açık olduğu çağ olan eğitimin ilk yıllarında oldukça önemlidir. Fakat ne yazık ki, özel okullar dışında öğrencilerin görsel sanatlar öğretmenleri ile tanışabildikleri en erken dönem 11 yaş düzeyinde (5. Sınıf) olmaktadır. Görsel sanatlar eğitimi, öğrencilerin yaşantılarından elde ettikleri bilgilerle, derslerinde öğrendikleri konular arasında daha iyi sentezleme yapabilmesine, gözlem yeteneğinin ve el becerilerinin büyük oranda gelişmesine aynı zamanda da pratik zekâsının ivme kazanmasına oldukça katkı sağlar. Bu araştırmada veriler, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında, Niğde il merkezinde bulunan ortaokulların tamamında (15 ortaokul) görev yapan toplam 16 kadrolu görsel sanatlar öğretmeni ile görüşülerek elde edilmiştir. Öğretmenlere 5 Sorudan oluşan görüşme formları uygulanmıştır. Elde edilen veriler nitel araştırma teknikleri içerisinde yer alan betimsel analiz tekniğine göre yorumlanarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda ise, ders saatlerinin yetersiz olması, yeterli donanıma sahip olmayan uygulama ortamları, dersin uygulanmasını zorlaştıran kalabalık sınıf mevcutları, derse önem vermeyen birçok veli ile malzeme temini yapmayan ya da yapamayan birçok öğrenci ile aksayan öğretim programları gibi birçok bulgu elde edilmiştir. Araştırma görsel sanatlar öğretmenlerinin karşılaştıkları ortak problemleri ortaya çıkarması açısından önem arz etmektedir. Elde edilen veriler ile bazı veli ve öğrenciler tarafından giderek itibarsızlaştırılmaya çalışılan görsel sanatlar eğitimi dersine bakış ile öğretmenlerin eğitim şartlarına dikkat çekilerek yeniden düzenlenebileceği, getirilen öneriler ile de alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Görsel Sanatlar, Resim, Ortaokul, Eğitim, Sanat

Abstract
Art education is of great importance because of its contribution to the individual’s social, physical and spiritual development, and within the general education system, the place where the child can express his or her creativity most comfortably is the field of art education. Because of students’ enthusiastic and restless mental structure and the openness of their emotional world to outside, the first years of education which is the period when the sensors are most open is vital. However, unfortunately other than private schools, the earliest period when students can meet visual arts teachers is at the age of 11 (5th grade). Visual arts education contributes greatly to the ability of students to synthesize the knowledge they have learned from their own experiences with the subjects they have learned in their visual arts classes, to improve their observation skills and manual dexterity, and to accelerate their practical intelligence. In the present study, the data were obtained by interviewing a total of 16 visual arts teachers who were working in every middle school (15 middle schools) in the city center of Niğde during the academic year 2018-2019. The teachers were administered interview forms consisting of five questions. The obtained data were evaluated according to the descriptive analysis technique, one of the qualitative research techniques. The study results revealed that the visual arts teachers encounter problems such as inadequate course hours, environments without sufficient equipment, crowded classes that make the lessons difficult to teach, parents who do not give importance to the class, students who do not or cannot supply class materials and curriculum that does not go accordingly. The study is important in terms of determining the common problems faced by visual arts teachers. It is believed that with the help of the study data obtained, the public belief about the visual arts classes which have been gradually discredited by some parents and students can be improved, the classes can be reorganized by pointing to the teachers’ education conditions, and the recommended solutions for the problems teachers encounter can contribute to the field.

Keywords
Visual Arts, Painting, Middle School. Educatıon, art.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri