eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimARAPÇAYI SEÇMELİ DERS OLARAK ALAN ÖĞRENCİLERİN BU DERS HAKKINDAKİ GÖRÜŞ VE BEKLENTİLERİ
(Students Who Take Arabic as an Elective Course, Their Views and Expectations about This Course )

Yazar : Hacı YILMAZ    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 277-297
Dergiye Geliş Tarihi : 12.05.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019


Özet
Arapçanın belli bir kesimin veya dinin dili olmaktan çıkarılıp bir iletişim dili olarak kabul edilmeye başlandığı son yıllarda, gerek resmi eğitim kurumlarında gerekse özel kurumlarda Arapça öğretmek amacıyla kurs, gezi ve yerinde uygulama gibi çeşitli faaliyetlere başlanmıştır. Özellikle üniversitelerde Arapça ile ilgili bölümlerin veya seçmeli Arapça derslerinin açılması bu konuya verilen önemi ortaya koymaktadır. Bu çalışma, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, değişik fakültelerin farklı sınıflarında okuyan ve Arapçayı seçmeli ders olarak alan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (AYBÜ) öğrencileriyle, kısa adı TOBB ETÜ olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nin yine farklı bölüm ve sınıflarında okuyan ve Arapçayı zorunluseçmeli ikinci yabancı dil olarak seçen öğrencilerin, bu dersi seçme nedenlerini ve bu derste alacakları eğitimden beklentilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.Araştırmada, araştırmacı tarafından geliştirilen ve on adet ucu açık sorunun bulunduğu “Açık Uçlu Sorular Formu” veri toplamı aracı olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin sorulara verdiği cevaplar gruplanmış ve bulgular doğrultusunda durum değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışma sonucunda, haftada iki saat olarak aldıkları Arapça dersini, her iki üniversitede seçmeli ders olarak tercih eden öğrencilerin, bu tercihlerini kendi istekleri doğrultusunda yaptıkları anlaşılmıştır. TOBB üniversitesindeki öğrencilerin zorunlu-seçmeli ikinci yabancı dil tercihleri Arapça olmuştur. Bu durum öğrencilerin özgüvenlerini ve başarılı bir benlik algılarının olduğunu göstermektedir. Öğrenciler açısından dört yıllık branş eğitimleri yanında ikinci bir yabancı dil öğrenme fırsatı olarak değerlendirebileceğimiz seçmeli dil derslerine daha fazla önem verilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Türkiye üniversitelerinde Arapçanın seçmeli ders olarak okutulması, ülkemizdeki Arapçaya bakış açısının olumlu yönde değiştiğinin bir göstergesi olmakla beraber buralardaki eğitimin başarıya ulaşması da o derecede önemlidir. Yoksa bütün bu yapılanlar sadece kuru bir çabadan öte geçmeyecektir.

Anahtar Kelimeler
Arapça, Seçmeli Ders, Eğitim, Form, Beklenti.

Abstract
In the last years, when Arabic waremoved from being a language of a certain section or ideology and accepted as a language of communication, various activities such as courses, excursion sand on-site practices were started in order to teach Arabic in both formal education institutions and privatein stitutions. Especially the opening of the Arabic related departments in the universities and the opening of the elective Arabic lessons reveal the importance given to this subject.In this study 2017-2018 AcademicYear, Ankara Yıldırım Beyazıt University (AYBU) and TOBB ETU, known as TOBB University of Economics and Technology in different classes of different faculties and students who take Arabic as an elective course and the reasons of choosing to determine their expectations. Students' opinions were obtained by asking 10 questions. The answers were grouped and the situation was evaluated according to the findings. As a result of the study, it was understood that the students who chose Arabic as an elective course at both universities made these choices according to their own wishes. These cond foreign language preferences of thes tudents at TOBB University were in Arabic. This shows the self-confidence of the students and their perceptions of a successful self. Webelieve that there should be more emphasis on elective languagecourses, which we can consider as a second foreign language learning opportunity, as well as four-year branch courses fors tudents. The study of Arabic as an elective course in Turkish universities is an indication that the Outlook for Arabic in our country is changing in a positive way but it is also important that education in these countries is successful. Otherwise, all of this will not be more than just a dry effort.

Keywords
Arabic, Elective Course, Education, Questionnaire, Expectation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri