eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimBELEDİYE BAŞKAN ADAYI PROFİLİ ÜZERİNE ÇALIŞMA: SİİRT ÖRNEĞİ
(Working on the Profile of Municipal President Candidate: Siirt Sample )

Yazar : Mahir ÖZHAN  Seda KARATAŞ  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 331-350
Dergiye Geliş Tarihi : 17.05.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019


Özet
Ülkelerin siyasal sistemine dayalı olarak yerel, bölgesel ve ulusal çapta idarecilerin seçimi ve bu seçime ilişkin seçim sistemleri değişiklik göstermektedir. Ülkemiz gibi üniter devletlerde genel olarak yerel ve ulusal düzeyde olmak üzere iki seçimler iki düzlemde gerçekleşmektedir. Merkezi idari seçimlerde TBMM üyeleri ile yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmaktadır. Yerel düzeyde ise mahalli idare seçimleri gerçekleşmektedir. Ulusal seçimlerde partiler ve parti liderleri daha ön plana çıkmakta iken, yerel yönetim (özellikle belediye başkanlığı) seçimlerinde, görece de olsa aday daha fazla ön plana çıkarmaktadır. Aday/ların sahip olduğu kişisel özellikler ve toplumsal aidiyetler seçmenin tercihinde etkilidir. Yerel seçim süreçlerinde ve seçim alanlarında aday ve seçmenlerin etkileşim içerisine girmesiyle beraber aday faktörünün seçmenlerin zihninde izlenim bırakması kaçınılmazdır. Siyasi iktidarı belirlemede adayın sahip olduğu imaj (adayın seçmen gözündeki izlenimi) ve aday profili seçmenlerin oy verme davranışlarını etkilemektedir. Bu çalışma yerel seçimlerde aday profilinin seçmen tercihlerine etkisini belirlemek amacıyla Siirt il merkezinde oy kullanma hakkına sahip olan vatandaşların katılımıyla yapılmış bir akademik çalışma ürünüdür. Seçmen kararında etkili olan aday imajına etki eden faktörlerin ne olduğu üzerinde durulmuştur. Araştırma verileri demografik öğeler ile irdelenmiştir. Araştırma bulgularına göre Siirt’te yaşayan seçmenler yerel seçimlerde oy verme tercihlerinde bireyselleşmeye uygun olan aday faktörünü öne çıkarmaktadır. Bununla beraber aday faktöründeki sosyo-psikolojik etmenlerin ve demografik öğelerin seçmen davranışını etkilediği görülmektedir. Bu bağlamda adayın vatandaşlar tarafından mevcut olan algılanış şekli seçmenlerin tercihlerinde önemli bir etki unsuru olarak ele alınabilir.

Anahtar Kelimeler
Aday İmajı, Seçmen, Yerel Seçimler, Siyasi İktidar, Demokrasi.

Abstract
The selection of local, regional and national administrators and the electoral systems for this election vary depending on the political system of the countries. In the unitary states such as our country, two elections are held on two levels, generally at local and national level. In central administrative elections, the presidency elections are held with the members of the Grand National Assembly of Turkey. At the local level, local administration elections are held. While the parties and party leaders are more prominent in the national elections, the local administration (especially the mayoral) elections, even though relatively, makes the candidate more prominent. The personal characteristics and social belonging of the candidates are effective in the choice of voters. It is inevitable that the candidate factor will leave an impression in the minds of the voters with the interaction of the candidates and voters in the electoral processes and the electoral process. The image of the candidate in the determination of political power (the impression of the candidate in the voter eye) and the candidate profile affect the voting behavior of the voters. In this study is an academic study product with the participation of citizens who have the right to vote in Siirt city center in order to determine the effect of candidate profile on voter preferences in local elections. The factors influencing the candidate image, which is effective in the voter decision, are emphasized. Research data were analyzed with demographic elements. According to the research findings, voters living in Siirt emphasize the candidate factor which is suitable for individualization in the voting preferences in local elections. In addition, it isseen that socio-psychological factors and demographic elements in the candidate factor affect the voter behavior. In this context, the way the candidate is perceived by citizens can be considered as an important factor in the preferences of the electorate.

Keywords
Image of Candidate, Elector, Local Elections, Political Power, Democracy.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Yaz sayımız için makale kabulü sona ermiştir.22.04.2020 itibariyle gönderilen makaleler güz sayımız için kabul edilecektir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri