eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİLÂHÎ MESAJIN ANLAŞILMASINDA ELEŞTİREL DÜŞÜNCENİN ÖNEMİ
(Importance df Critical Thinking in the Understanding of the Divine Message )

Yazar : Nurullah Denizer    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 433-448
Dergiye Geliş Tarihi : 22.05.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019
DOI Number: :
Cite : Nurullah Denizer , (23). İLÂHÎ MESAJIN ANLAŞILMASINDA ELEŞTİREL DÜŞÜNCENİN ÖNEMİ. Ekev Akademi Dergisi, 78, p. 433-448. Doi: 10.17753/Ekev1144.


Özet
İnsana bir hidayet rehberi ve hakikatin aynası olarak gönderilen Kur’ân, bu işlevini yerine getirmek üzere muhtevasında pek çok bilgi barındırmakta, muhatabı olan insanların göstermek istediği hakikati idrak ederek içselleştirebilmesi için deliller getirmekte ve örnekler sunmaktadır. İnsandan istenilen, kendisine sunulan delilleri değerlendirip onların hakikatine hem aklen hem de kalben ikna olmak suretiyle inancını ve sosyal hayatını taklit üzere değil tahkîk üzere kurmasıdır. Bu sonuca ulaşmanın ilk adımı, ilâhî mesajda gösterilen deliller üzerinde yoğun bir zihnî faaliyet gerçekleştirmekle mümkün olacaktır. Bu nedenle Kur’ân pek çok ayetinde insanları düşünmeye teşvik ederek düşünceye verdiği önemi göstermiştir. Kur’ân’da verilen bilgilerin ve gösterilen delillerin hakikatini idrâk etmenin yolunu açacak olan düşünce yüzeysel değil derinlemesine bir düşüncedir ve bu düşüncenin bazı niteliklere sahip olması gerekir. Bu makalede, düşünme eyleminin nitelikli bir ürünle sonuçlanması için sahip olması gereken en önemli niteliklerinden biri olan eleştirel düşüncenin, ilâhî mesajın anlaşılmasındaki rolü ve önemi Kur’ân ekseninde ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Kur’ân, Bilgi, İman, Düşünce, Eleştirel Düşünce.

Abstract
The Qur'an, which is sent to the people serve as a guidance and mirror of the truth, contains many information in order to perform this function, and provides evidence and provides examples to internalize by understanding the truth that people who are the respondents want to show. The desire of the human being is to establish an arbitrary faith and not to imitate the faith and the social life by evaluating the evidences presented to its own by persuading the truth. The first step in achieving this result will be to carry out an intense mental activity on the evidence shown in the divine message. For this reason, the Quran has shown the importance given to thought by encouraging people to think in many verses. The idea that will open the way for realizing the truth of the information and evidence shown in the Qur'an is not an in-depth thought, but rather an in-depth thought. In this article, the role and importance of critical thinking in the understanding of the divine message, which is one of the most important qualities that the thinking action must have in order to result in a qualified product, will be discussed in the axis of Qur'an.

Keywords
Qur'an, Knowledge, Faith, Thought, Critical Thinking.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri