eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimİSTANBUL’UN İKİ FARKLI BÖLGESİNDE GENÇLERİN YAŞAMDAN BEKLENTİLERİ
(Life Expectations of Young People in two Different Regions of Istanbul )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : 79
Sayfa : 433-444
Dergiye Geliş Tarihi : 28.05.2019
Yayımlanma Tarihi : 14.10.2019


Özet
Son yıllarda tüm dünyada yaşanan teknolojik, sosyal ve ekonomik değişimler hem değer sistemini hem de insanların yaşamını yeniden şekillendirmektedir. Sanayileşmeyle oluşan modern kentler çekim merkezleri olurken, göçle gelen kitleler kentin sosyal yapısını değiştirmekte ve bu değişimden en çok etkilenen toplumsal grupları oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı İstanbul’un iki farklı bölgesinde yaşayan gençlerin eğitim, gelir, hayata bakışları, ebeveynler ile olan ilişkileri, gençlik algıları ve yaşamdan beklentilerinin neler olduğu ve gençlerin mevcut durumlarının Bourdieu’nun ortaya koymuş olduğu kavramlar üzerinden analizini içermektedir. Söz konusu her iki bölgede gençlere uygulanan anketlerin bulgularının değerlendirilmesi sonucunda ekonomik ve kültürel sermayesi yüksek olan bölgenin göreceli olarak farklı bir uzam oluşturduğu ve özünde habitus aracılığıyla belli bir yaşam stiline karşılık geldiği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Gençlik, Habitus, Sermaye, Sosyal değişim, Kent.

Abstract
In recent years, technological, social and economic changes in the world have been reshaping both value systems and peoples lives. While modern cities formed by industrialization are centers of attraction, the masses that migrate to change the social structure of a city constitute the most affected social groups. The aim of this study is to analyze the views of young people living in two different regions of Istanbul; in terms of education, income, life, relationships with parents, perceptions of youth, life expectations and the current situation of young people through Bourdieu’s concepts. As a result of evaluating the findings of the questionnaires applied to young people in both regions, it is observed that the region with a high economic and cultural capital creates a relatively different space and in essence corresponds to a certain lifestyle through habitus.

Keywords
Youth, Habitus, Capital, Social change, City.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri