eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSOSYAL MEDYA BAĞIMLILIĞI İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ YORDAYICI İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(An Investigation of the Predictive Relationship Between Social Media Addiction and Communication Skills )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 45-60
Dergiye Geliş Tarihi : 29.05.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019


Özet
Bu çalışmanın amacı Eğitim Fakültesi öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığı ile iletişim becerileri arasındaki yordayıcı ilişkinin incelenmesidir. Araştırmada betimsel araştırma tekniklerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 385 öğrenci oluşturmaktadır. Öğrencilerin sosyal medya bağımlılığını belirlemek için ‘Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği’ ve iletişim becerilerini belirlemek için ‘İletişim Becerileri Ölçeği’ ölçekleri kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler için, SPSS programı aracılığı ile, betimsel analizler, Pearson korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi testleri uygulanmıştır. Araştırmada iletişim becerilerinin, sosyal medya bağımlığının %12.4’ ünü yordadığı bulgusuna ulaşılmıştır. Elde edilen verilere göre öğrencilerin sosyal medya bağımlılık düzeyinin orta, iletişim becerileri düzeyinin yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda sosyal medya bağımlılığı ve iletişim becerileri arasında ters yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Eğitim Fakültesi Öğrencileri, Sosyal Medya, İletişim, İletişim Becerileri, Sosyal Medya Bağımlılığı.

Abstract
The aim of this study is, to examine the relationship between Faculty of Education students’ social media addiction and communication skills. In this study, relational survey model was applied. The research was applied on 385 Faculty of Education students. In order to collect the data, one form and two different scales were used. First, the Social Media Addiction Scale was used to measure students’ social media addiction levels. Second, the Communication Skills Scale was used to determine students’ communication skills levels. SPSS software used to analyse the data. In the analyses, descriptive analysis, Pearson correlation analysi and, basic linear regression analysis, Wilk test were applied. In this study, communication skills were found to predict 12.4% of the social media addiction. The study findings show that the level of students’ social media addiction is medium and the level of students’ communication skills is high. The analysis results show that there is a significant negative correlation between social media addiction and communication skills.

Keywords
Faculty of Educatıon Students, Social Media, Communication, Communication Skills, Social Media Addic

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 2019 yılı 3.sayısı için makale kabulü sona ermiştir. 2019 yılı son sayısı için makale kabulü ise devam etmektedir. 

  Dergimizin 78. sayısı yayımlanmıştır.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir. 

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri