eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimGİRİŞİMCİLİKTE MELEK FİNANSMAN MODELİ
(Angel Financing Model in Entrepreneurship )

Yazar : Tuba ÖZKAN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 553-566
Dergiye Geliş Tarihi : 8.06.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019


Özet
ekonomik şartlar ülke ekonomilerinin gelişmesine ve kalkınmasına büyük katkılar sağlayan girişimciliğin önemini artırmaktadır. Yeni kurulan ya da kurulmaya niyetlenen işletmelerin en temel gereksinimleri kuruluşundan, faaliyetlerini sürdürmesine kadarki her aşamada ihtiyaç duyduğu finansman desteğidir. İşletmeler istenen miktarda sermayeyi ne yazık ki her zaman ellerinde bulunduramayabilirler. Alternatif finansman yöntemleri, geleneksel finansman yöntemlerinin karşılayamadığı finansman desteğini sağlamak için geliştirilmişlerdir. Bu yöntemlerden biri de melek finansman yöntemidir. Melek yatırımcı, kuruluş aşamasındaki işletmelerin finansal ihtiyacını karşılamak ve sahip oldukları iş tecrübeleri ile girişimcilere destek sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir finansman tekniğidir. Melek finansman yöntemi, hem istihdam yaratarak hem de üretime katkıda bulunarak sadece gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde değil, gelişmiş ülkelerde de ülke ekonomisine fayda sağlamaktadır. ABD ve Avrupa ülkelerinde uzun bir geçmişe sahip olan, Türkiye’de ise çok yeni ve sınırlı uygulaması bulunan melek finansman yoluyla başarılı girişimcilik faaliyetleri gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’de 2013 yılından itibaren kullanılmaya başlanan melek finansman sistemine 2018’in son çeyreği itibariyle dâhil olan lisanslı melek yatırımcı sayısı 471e ulaşmıştır. Bu çalışmanın Türkiye’de melek finansmanla ilgili yatırımcılar ve girişimciler için farkındalık oluşturacağı düşünülmektedir.Çalışmada, melek finansman yöntemi incelenmiş ve bu yöntemin Dünya’da ve Türkiye’deki durumu hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca Türkiye’de melek finansman yönteminin gelişimini sağlamak adına bazı önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Melek Finansman, Melek Yatırımcı, Girişimcilik, Bireysel Katılım Sermayesi, Girişim Sermayesi.

Abstract
Today, in developing, growing and globalizing markets, the competitive environment and economic conditions increase the importance of entrepreneurship which has made great contributions to the development and progress of the countries’ economies. The most basic requirements of newly established or intended to be established businesses are the financing support they need at every stage from the foundation to the continuation of their activities. Businesses may not always have in their hands the desired amount of capital. Alternative financing methods have been developed to provide financing support that traditional financing methods cannot meet and one of these methods is the angel financing method. Angel investing is a financing technique developed to meet the financial needs of enterprises at the stage of establishment and to provide support to entrepreneurs with their work experience. The angel financing method, both by creating employment and contributing to production not only in developing and underdeveloped countries but also in developed countries, benefits the countries’ economies. Successful entrepreneurship activities are increasing day by day through angel financing which has very new and limited practices in Turkey and has a long history in the USA and the European countries. The number of angel investors included in the angel financing system has reached to 471 as of the last quarter of 2018, which was first introduced to Turkey in 2013. It is thought that this study will raise awareness for investors and entrepreneurs related to angel financing in Turkey. In the study angel financing method was examined and given information about the situation of this method in the world and Turkey. In addition, some suggestions have been made in the name of to provide its development of the angel financing method in our country.

Keywords
Angel Financing, Angel Investor, Entrepreneurship. Individual Participation Capita, Venture Capital.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Yaz sayımız için makale kabulü sona ermiştir.22.04.2020 itibariyle gönderilen makaleler güz sayımız için kabul edilecektir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri