eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ OKUMA VE YAZMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
(The Reading and Writing Anxiety of Social Media Users Who Learn Turkish as a Foreign Language in Terms of Various Variables )

Yazar : Oğuzhan SEVİM  Esra Gizem Kara  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 449-466
Dergiye Geliş Tarihi : 14.06.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019
DOI Number: :
Cite : Oğuzhan SEVİM Esra Gizem Kara, (23). TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENEN SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ OKUMA VE YAZMA KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Ekev Akademi Dergisi, 78, p. 449-466. Doi: 10.17753/Ekev1160.


Özet
Bu araştırmanın amacı Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen sosyal medya kullanıcılarının okuma ve yazma kaygılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırma nicel araştırma desenlerinden biri olan tarama yöntemine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma grubunu Atatürk Üniversitesi TÖMER’de 2017-2019 yılları arasında en az A2 düzeyinde öğrenim gören 168 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıklarını Belirleme Anketi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlere Yönelik Okuma Kaygısı Ölçeği ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Yazma Kaygısı Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde ise kestirimsel istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonunda sosyal medya kullanımının katılımcıların okuma ve yazma kaygıları üzerinde -bazı alt değişkenler hariç- etkili olmadığı, hatta bazı değişkenlerde kaygı düzeyinin arttığı anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi, Sosyal Medya, Okuma Kaygısı, Yazma Kaygısı, Dil Becerileri.

Abstract
The aim of this study is to investigate the reading and writing anxiety of social media users who learn Turkish as a foreign language in terms of various variables. The research was carried out in accordance with the survey method which is one of the quantitative research designs. The research group consisted of 175 students studying at least A2 level in the years of 2017-2019 at Atatürk University TOMER. Social Media Usage Habits Determination Survey, Reading Anxiety Scale for Turkish Learners as a Foreign Language and Turkish Writing Anxiety Scale as a Foreign Language were used as data collection tools. In the analysis of the obtained data, predictive statistical methods were conducted. At the end of the study, it has been found that social media use is not effective on the participants' reading and writing anxiety - except for some sub-variables - and it has also been found that anxiety level increased in some variables.

Keywords
Teaching Turkish as a Foreign Language, Social Media, Reading Anxiety, Writing Anxiety, Language Ski

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri