eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimORTAOKULLARDA AKRAN ZORBALIĞININ YAYGINLIĞININ VE ZORBA-MAĞDURLARIN DEPRESYON VE ANKSİYETE DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(Examining the Prevalence of the Peer Bullying and the Levels of Depression and Anxiety of the Bully-Victims in the Secondary School )

Yazar : Kasım KARACA    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 315-330
Dergiye Geliş Tarihi : 17.06.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019


Özet
Ortaokullarda akran zorbalığının yaygınlığı ve zorba-mağdurların depresyon ve anksiyete düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılan bu çalışma, Erzurum il merkezinde yer alan ortaokullarda öğrenim görmekte olan öğrenciler ile yürütülmüştür. İlişkisel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırma sürecinde veri toplamak için Ergen Akran İlişkileri Belirleme Ölçeği ve Çocuklar için Depresyon ve Anksiyete Ölçeği kullanılmıştır. İki aşamadan oluşan örneklem seçiminin ilk aşamasında okullar sahip oldukları belirli özelliklere göre kümelere ayrılmış ve bir sonraki aşamada ise bu kümelerden uygun örnekleme yolu ile veri toplanmıştır. Toplanan veriler için öncelikle parametrik koşullar gözden geçirilmiştir. Parametrik nitelik taşıdığı belirlenen 890 öğrenciye ait veri ile araştırma sorularına yanıt aranmıştır. Veri analiz sürecinde betimsel istatistikler, korelasyon analizi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgular, hem zorbalık yapanların hem de zorbalığa maruz kalanların yaygın bir ağırlığa sahip olduğunu ve bu bulguların alan yazın ile önemli oranda örtüştüğünü ve hem zorbalığın hem de mağduriyetin depresyon ve anksiyeteyi pozitif yönlü olarak yordadığını göstermiştir.

Anahtar Kelimeler
Zorba, Mağdur, Depresyon, Anksiyete, Yaygınlık.

Abstract
In order to examine the prevalence of peer bullying and the levels of depression and anxiety of the peer victims in secondary schools, this study was conducted with secondary schools students in Erzurum city center. The Scale for Determining Adolescent Peer Relationship, and Depression and Anxiety Scale for Children were used in order to collect data throughout this survey that is conducted with the usage of Correlational Survey Model. In the first stage of the sample selection with two stages, the schools were divided into clusters according to certain features they have, and the data was collected from these clusters via convenient sampling way in the next stage. Firstly, parametric conditions were observed for collected data. The research questions were tried to be answered with the data of 890 students, which is determined to have parametric qualifications. Descriptive statistics, correlational analysis and regression analysis were carried out during the data analysis process. The research findings demonstrated that the prevalence of both the ones who committed to peer bullying and the bully-victims is high, that these findings overlap with the literature in a significant rate, and that both bullying and victimization positively predict depression and anxiety.

Keywords
Bully, Victims, Depression, Anxiety, Prevalence.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri