eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimAŞIRILIKÇILIK VE TERÖRİZM (KUR'AN AYETLERİ İLE TEDAVİ, PEYGAMBERCE SÖZLER VE DİPLOMATİK ÇABALAR)
(XTREMISM AND TERRORISM (ITS TREATMENT THROUGH QUR’ANIC VERSES, PROPHETIC SAYINGS AND DIPLOMATIC EFFORTS) )

Yazar : Hajredin Hoxha    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 79
Sayfa : 195-216
Dergiye Geliş Tarihi : 18.06.2019
Yayımlanma Tarihi : 14.10.2019
DOI Number: :
Cite : Hajredin Hoxha , (23). AŞIRILIKÇILIK VE TERÖRİZM (KUR'AN AYETLERİ İLE TEDAVİ, PEYGAMBERCE SÖZLER VE DİPLOMATİK ÇABALAR). Ekev Akademi Dergisi, 79, p. 195-216. Doi: 10.17753/Ekev1167.


Özet
Dünyanın dört bir yanındaki bazı ülkelerde, İslam’a dönüşü isteyen bazı Müslüman gençler ortaya çıkmıştır. Dünyada huzursuzluk, kaos, düzensizlik ve skandala yol açmakta, ancak kendilerini adaletli görmektedirler. Dünyadaki Müslümanların manevi, entelektüel ve politik barışını derinden sallıyor ve üzüyorlar. Liderlere karşı saygısızlık etmek, muhalefet ve onlara karşı aldatmak, gençleri bu liderlerin yanı sıra, alimler veya güvenlik görevlisi, polis, ordu Ne yazık ki, bütün bu eylem, iyiliğin ve iyiliği yasaklayan kötülük adına yapılır. Bu çalışma, bu hastalığın teşhisini, terörizmin her şeyden önce, ideolojide, dogmada ve tarihte kökleri derin olan ideolojik, dogmatik ve temel bir hastalık olduğu temel ilkesinden başlayarak ortaya koyacaktır. Bu nedenle, öncelikle fikirlerini yenmek için entelektüel, uygar ve kültürel bir savaş başlatmalıyız, çünkü sapmış bir fikir ve başıboş bir kültürün tedavisi ve çözümü ancak Kur'ân'a dayanan doğru ve sağlam bir fikirle mümkün olabilir. ve Sünnet ve bilginlerin bilimsel çabalarında. Bu çalışmayı yürütürken, yazar Tanımlayıcı, Analitik, Eleştirel ve Endüktif Metodolojiden faydalanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Terörizm, Kur'an, Aşırılıkçılık, Diplomatik, İdeoloji.

Abstract
In certain countries around the world some Muslim youngsters have appeared who call for the return to Islam. They cause unrest, chaos, disorder and scandal on earth, but deem themselves to be acting justly. They deeply shake and upset the spiritual, intellectual and political peace of the Muslims in the world. They call for disrespect towards leaders, for opposition and upheaval against them, inciting the youth to also fight those who are beside those leaders, without taking into consideration whether they are scholars, or members of the security service, police, the army, etc. Unfortunately, this whole action is done in the name of enjoining good and forbidding evil. This study will make the diagnosis of this illness starting from the basic principle that terrorism is first of all an ideological, dogmatic and fundamental illness, whose roots are deep in the ideology, dogma and history. Thus, we must first of all wage an intellectual, civilizational and cultural battle in order to defeat their ideas, because the treatment and remedy of a deviated idea and strayed culture is only possible through a correct and sound idea, which is based in the Qur’an and the Sunnah and in the scientific efforts of the scholars.In conducting this study, the author has utilized the Descriptive, Analytical, Critical and Inductive Methodology.

Keywords
Terrorism, Qur’an, Extremism, Diplomatic, Ideological.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri