eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimCÜMLE YÖNTEMİNİN İLK OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ ÜZERİNDEKİ BAŞARISININ ÖĞRETMEN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(The Evaluation of the Sentence Method of Teaching Reading and Writing from the Teacher’s Perspective )

Yazar : Muhittin SAĞIRLI    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 351-370
Dergiye Geliş Tarihi : 28.06.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019


Özet
Ülkemizde ilk okuma ve yazma öğretiminde; harf, ses, kelime, karma, cümle ve son olarak da ses temelli cümle yöntemleri geçmişten günümüze öğretim programlarında yer almış ve uygulanmıştır. Teknik farklılıklar gösterse de en uzun süre programlarda yer alan ve uygulanan yöntem, cümle yöntemidir. Çalışmanın amacı; cümle yönteminin, ilk okuma ve yazma öğretimindeki başarısını, yöntemin uygulama basamakları doğrultusunda belirlemek, genel olarak uygulama ve özel olarak da yöntemin uygulama basamaklarında, yönteme bağlı olumlu-olumsuzlukları tespit etmektir. Çalışmanın evreni, ilk okuma ve yazma öğretimini cümle yöntemi ile yürüten sınıf öğretmenleri, örneklemi ise çalışmaya katılan ve ilk okuma ve yazma öğretimini cümle yöntemi ile gerçekleştiren 332 sınıf öğretmenidir. Nicel araştırma yöntemi ile betimsel araştırma modeli kullanılan çalışmada, verilere ulaşmak için oluşturulan veri toplama aracı kullanılmıştır. Öğretimi cümle yöntemi ile gerçekleştiren öğretmenlerden oluşan örnekleme uygulanan veri toplama aracı; öğretmenlerin kişisel özellik ve mesleki bilgilerinin yer aldığı birinci bölüm ve öğretimde uygulanan cümle yönteminin; hazırlık, cümle öğretimi, kelime, hece, harf/ ses ve serbest okuma-yazma aşamaları doğrultusunda süreç ve olumlu-olumsuzluklar ile birlikte değerlendirilen ikinci bölümden oluşmaktadır. Veri toplama aracı ile elde edilen veriler, istatistik programları ile analiz edilmiş ve bulgular karşılaştırmalı olarak yorumlanıp sonuçlar elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İlk okuma -Yazma, Program, Yöntem, Cümle Yöntemi, Yazı.

Abstract
In teaching reading and writing in Turkey; alphabet, phonics, whole-word, sentence, sound-based sentence methods and combinations of some of these methods have been included in the curriculum and applied throughout the years. Although it went under technical differences, the method that is included and applied in the programs for the longest period is the sentence method. The aim of this study is to determine the success of the sentence method in teaching reading and writing in accordance with the application steps of the method, and to determine the positive and negative effects of the applications of the method, particularly on the individual steps. The universe of the study is the primary school teachers who teach reading and writing using the sentence method; the sample of the study is 332 primary school teachers who participated in the study and performed the teaching of reading and writing using the sentence method. Descriptive research model was used with quantitative research method in the study as well as the data collection tool which was formed to reach the data. The evaluation scale applied to the sample which consists of teachers who used the sentence method to teach reading and writing is composed of two parts. The first part includes the characteristics and occupational knowledge of the teachers, and the second part includes the evaluation of the process and positive / negative aspects of the sentence method in line with the stages of preparation, sentence teaching, word, syllable, letter / sound and free reading-writing. Results were obtained by comparatively interpreting the data collected with the evaluation scale which was used as data collection tool and the findings analyzed by statistical programs.

Keywords
Reading and Writing, Program, Method, the Sentence Method, Writing.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri