eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimSOSYAL MEDYA KULLANICILARININ SOSYAL AĞLAR VE MARKA İTİBARLARINI ALGILAMALARINA İLİŞKİN BİR SAHA ÇALIŞMASI
(A Field Study on the Perception of Social Media Users on Social Networks and Brand Reputations )

Yazar : irfan ERTEKİN    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 79
Sayfa : 235-254
Dergiye Geliş Tarihi : 3.07.2019
Yayımlanma Tarihi : 14.10.2019


Özet
Bu araştırma, sosyal medya kullanıcılarının, sosyal ağlar ve marka itibarına ilişkin algılamalarının değişkenlere göre anlamlı farklılaşma gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma; sosyal medya kullanıcılarının sahip oldukları yaş, cinsiyet, eğitim, sosyal medya uygulamaları, sosyal medya kullanım amaçları, düzenli takip ettikleri markalar, genel sosyal medya kullanım sıklıkları, günlük sosyal medya kullanımları, sosyal medyada paylaşım türleri, itibara ilişkin görüşleri, markaların sosyal ağlardaki itibarını etkileme durumuna ilişkin görüşleri gibi değişkenler açısından ele alınmıştır. Araştırma, basit tesadüfi örneklem yoluyla Adana il merkezinde 270 (N= 270) sosyal medya kullanıcısı ile sahada gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, tarama modelinden yararlanılarak, elde edilen verilerin bilgisayar ortamına aktarılması sürecinden sonra kayıp veri ve uç değer analizleri yapılmış ve veri setinin normallik özelliği incelenmiştir. Bu amaçla Kolmogorov-Smirnov testi ve Histogram grafikleri incelenerek veri setinin parametrik nitelik taşıdığı belirlenmiştir. Son aşamada ise Levene homojenlik değerleri incelenmiştir. Bu aşamadan sonra araştırma sürecinde cevap aranan alt problemlerin analizinde bağımsız örneklemler için t testi ve tek faktörlü varyans analizi (Anova), veri analizinde ise SPSS 21.00 paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; yaş, eğitim, sosyal medya uygulaması, sosyal medya kullanım amacı, sosyal ağlarda marka takip edip etmeme, sosyal medyanın itibar üzerindeki etkisine ilişkin görüşler değişkenlerinin, sosyal medya kullanıcılarının sosyal ağlar ve marka itibarı ile ilgili algılamalarını etkilediği, buna karşın; cinsiyet, sosyal medya kullanım sıklığı, günlük sosyal medya kullanım sıklığı, yapılan paylaşım türleri, sosyal medya kullanım amacı, marka itibarını etkileme durumu, değişkenlerinin ise etkilemediği saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Medya, Sosyal Ağ, Marka İtibarı, Saha Çalışması, Algı.

Abstract
The present study was conducted to determine whether the perceptions of social media users on social networks and brand reputations differ at significant levels due to various variables. The study was conducted by considering social media user’ age, gender, educational status, social media applications, the purpose of social media usage, brands regularly followed, general social media usage frequency, daily social media usage frequency, sharing types in social media, their viewpoints on reputation, and the brands' effect on their reputation in social networks. The study was conducted with 270 (n=270) social media users who were selected with the Simple Random Sampling method, on-site in the Adana city center. The data that was collected, via the use of the Review model, were transferred to computer where extreme value and normality analyses were made, For this purpose, the Kolmogorov-Smirnov test and histogram graphics were examined, and it was determined that the dataset had parametric characteristics. In the final part of the analyses, the Levene Homogeneity values were examined. Following this, the ttest and the One-Way Analysis of Variance (Anova) were used for independent samples. The SPSS 21.00 package program was used for data analyses. As a result of the study, it was determined that the age, education level, social media application, purpose of using social media, whether following brands in social networks, and the viewpoints on the effect of social media on reputation variables affected the perceptions of users on brand reputation. However, the variables of gender, frequency of social media usage, frequency of social media usage within the day, types of shares made in social media, purpose of using social media, and the impact of brand reputation did not affect these perceptions.

Keywords
Social Media, Social Network, Brand Reputation, Field Work, Perception.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri