eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı Erişim







İLK VE ORTAÖĞRETİMDE GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN ALGILARINA GÖRE ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ÖRGÜTSEL MUTLULUK ÜZERİNDEKİ ROLÜNÜN İNCELENMESİ
(An Analysis of the Role of Organizational Cynicism on Organizational Happiness According to Primary and Secondary School Teachers' Perceptions )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : 79
Sayfa : 135-156
Dergiye Geliş Tarihi : 5.07.2019
Yayımlanma Tarihi : 14.10.2019


Özet
Bu araştırma öğretmenlerin algılarına göre örgütsel sinizm ve örgütsel mutluluk arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini Rize ilinin Çayeli ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretimde görev yapmakta olan 300 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın modeli, ilişkisel tarama modelidir. Elde edilen verilerin analizinde t-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA), korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin örgütsel sinizm düzeyleri, medeni durum ve çalıştığı kurum değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterirken; cinsiyet, yaş ve hizmet yılı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Bununla beraber öğretmenlerin örgütsel mutluluk algıları cinsiyet, yaş, medeni durum, çalıştığı kurum ve hizmet yılı değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir. Araştırmanın sonucunda öğretmenlerin algılarına göre örgütsel sinizm ve örgütsel mutluluk arasında negatif yönde orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunduğu ve örgütsel sinizmin örgütsel mutluluğun anlamlı bir yordayıcısı olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sinizm, Örgütsel Sinizm, İş Yerinde Mutluluk, Örgütsel Mutluluk, Örgütsel İyi-Oluş.

Abstract
This research was carried out with the aim of determining the relationship between organizational cynicism and organizational happiness according to teachers’ perceptions. The research sample consisted of 300 teachers working at primary and secondary public schools in Çayeli, Rize. The research model is correlational survey model. t-Test, One-Way Analysis of Variance (ANOVA), correlation and regression analyses were used in order to analyse the data acquired from this research. As a result of the research, teachers’ level of organizational cynicism did not show the meaningful differences in the variables of gender, age and years of service. However, there was a meaningful difference in the variables of marital status and the organization where s/he works. In addition, teachers’ perception of organizational happiness showed no meaningful difference in the variables of gender, age, marital status, the organization where s/he works and years of service. This research indicated that there is a meaningful relationship in negative direction between organizational cynicism and organizational happiness, and organizational cynicism is a significant predictor of organizational happiness.

Keywords
Cynicism, Organizational Cynicism, Happiness at Workplace, Organizational Happiness, Organizational

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.



Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri