eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimOKUMA ÇEMBERİ YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL OKUMA BECERİLERİNE ETKİSİ
(The Effect of the Method of Literature Circles on Students' Critical Reading Skills )

Yazar : Esengül TAN HATUN  Yasemin KURTLU  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 191-204
Dergiye Geliş Tarihi : 8.07.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019


Özet
Araştırmada okuma çemberi yönteminin öğrencilerin eleştirel okuma becerilerine etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu tam deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Erzurum ili Aziziye ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Ortaokulu 8. sınıflarında eğitim gören 21 deney, 20 kontrol olmak üzere toplam 41 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmada kullanılacak romanı belirlemek amacıyla, beş Türkçe öğretmeninden alınan görüşler doğrultusunda 8. sınıf öğrencilerinin seviyesine uygun on romandan oluşan bir kitap listesi oluşturulmuş ve bu listede yer alan romanlar deney ve kontrol gruplarına tanıtılmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ortak kararı ile araştırmanın “Osmancık” romanı ile yapılmasına karar verilmiştir. Araştırma deney ve kontrol gruplarında haftada 1 ders saati olmak üzere 8 hafta boyunca yürütülmüştür. Araştırma verileri Söylemez (2015) tarafından geliştirilen likert tipi Eleştirel Okuma Ölçeği ile toplanmıştır. Ölçeğin bu araştırmada elde edilen Alpha güvenirlik kat sayısı 0,89’dur. Verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek için Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi, Skewness ve Kurtosis değerleri ve histogram grafikleri incelenmiştir. Elde edilen veriler normal dağıldığından iki ilişkisiz örneklemin ortalama puanların karşılaştırılması için bağımsız örneklemlerde t-testi ve tekrarlı iki ölçümün karşılaştırılmasında bağımlı örneklemlerde t-testi yapılmış ve verilerin analiz edilmesinde bir istatistik programından yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda okuma çemberi yönteminin öğrencilerin eleştirel okuma becerilerini olumlu yönde etkilediği belirlenmiştir. Bu sonuçlardan hareketle okuma çemberi yönteminin eleştirel okuma becerisini olumlu yönde etkilediği ve Türkçe derslerinde eleştirel okuma becerisini geliştirmek amacıyla kullanılabileceği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Okuma Çemberi, Eleştirel Okuma, Türkçe Eğitimi, Okuma Eğitimi, Okuma Yöntemi.

Abstract
The aim of this study was to determine the effect of the method of literature circles on students' critical reading skills. Experimental design with pretest posttest control group was used. Study sample consisted of 41 (21 experimental group; 20 control group) eighth grade students of Zübeyde Hanım Secondary School in Erzurum. Five Turkish teachers were consulted to determine the novel to be used in the study and a book list consisting of ten novels suitable for eighth grade students' level was created and the novels in this list were introduced to the experimental and control groups. Both groups chose the novel titled “Osmancık” as the reading material. The study was carried out in the experimental and control groups for 1 lesson a week for 8 weeks. Data were collected using the likerttype Critical Reading Scale developed by Söylemez (2015). The reliability coefficient (Cronbach’s alpha) of the scale in this study was 0.89. Kolmogorov–Smirnov test was used to determine normal distribution. The normal distribution of the data was based on skewness and kurtosis values. Since the data were normally distributed, t-test was used to compare mean scores in independent samples and to compare two replicated measurements in dependent samples. Data were analyzed using a statistical program. The method of literature circles improved participants’ critical reading skills, indicating that the method of literature circles improves critical reading skills, and therefore, it should be used in Turkish lessons to help students develop critical reading skills.

Keywords
Literature Circle, Critical Reading, Turkish Education, Reading Education, Reading Method.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Yaz sayımız için makale kabulü sona ermiştir.22.04.2020 itibariyle gönderilen makaleler güz sayımız için kabul edilecektir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri