eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimTÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE TARİHÎ GÜNLÜK KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ
(The Effects of Using Historical Diary in Turkish Republic Revolution History and Kemalism Course to Academic Achievement )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : 78
Sayfa : 21-44
Dergiye Geliş Tarihi : 10.07.2019
Yayımlanma Tarihi : 15.07.2019
DOI Number: :
Cite : Adem DAĞAŞAN , (23). TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİNDE TARİHÎ GÜNLÜK KULLANIMININ AKADEMİK BAŞARIYA ETKİSİ. Ekev Akademi Dergisi, 78, p. 21-44. Doi: 10.17753/Ekev1179.


Özet
Bu çalışmada, 8. Sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihî ve Atatürkçülük dersinin “Ya İstiklal Ya Ölüm” ünitesinin öğretiminde tarihî günlüklerden faydalanarak oluşturulmuş öğretme etkinliğinin öğrencilerin akademik başarılarına etkisini tespit etmek ve tarihî günlükler ile alakalı görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışma Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin birlikte kullanıldığı karma yönteme bağlı olarak yürütülmüştür. Araştırmanın nicel boyutunda ön test – son test kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmış, deney grubu öğrencilerinin tarihî günlüklerle ders işlenmesi ile alakalı görüşleri nitel araştırma yöntemi ile yorumlanmıştır. Araştırma Kars il merkezinde bulunan bir devlet ortaokulundaki 8. sınıflardan birisi deney grubu (n=28) diğeri ise kontrol grubu (n=25) belirlenerek 5 hafta (10 saat) boyunca yürütülmüştür. Uygulama sonucunda elde edilen verilere dayalı olarak ortaya çıkan bulgulara göre deney grubu öğrencilerinin kontrol grubu öğrencilerine göre daha başarılı olduğu ve tarihsel düşünme becerilerinin geliştiği görülmüştür. Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersinde tarihî günlükler ile hazırlanan etkinliğin dersin daha kolay, daha zevkli öğrenilmesine kolay hatırlanmasına katkı sağladığı, öğrencilerin akademik başarılarını ve derse olan ilgilerini artırdığı sonucuna varılmıştır. Bu tespitler tarihî günlüklerin araştırma kapsamındaki derste öğretim materyali olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Tarih Öğretimi, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Tarihsel Kaynaklar, Birinci Elden Kaynaklar, Tarihî Günlükler.

Abstract
In this study, the purpose is to determine the effect of using historical diary in teaching the unit of ‘Ya İstiklal Ya Ölüm/Either İndependence or Death’ within Turkish Republic Revolution History and Kemalism course on academic achievement of 8th grade students, and to determine their views about historical diaries. The research was carried out based on the mixed method which contains both qualitative and quantitative research methods in Turkish Republic Revolution History and Kemalism course. While the quasiexperimental design with pretest-posttest control group was used in the quantitative part of the research, the opinions of the students about carrying out the lesson with history diaries were analyzed with the qualitative research method. This research was carried out in a public secondary school by determining 8th grade students as one of them experiment group (n=28) and other as a control group (n=25) in Kars city center. It lasted for 5 weeks (10 hours). Based on the findings from the present data, the students were found to be more successful and beter in historical thinking skills compared to ones in the control group. The results revealed that activities with historical diaries make Turkish Republic Revolution History and Kemalism Course to be easier and more easily remembered, and it contributes to academic success and interest in this course. These study findings indicate that historical diaries can be used as a teaching material in Revolution History and Kemalism course. These results indicated that historical diaries are suitable and beneficial to use as teaching material within the course used in this research.

Keywords
History Teaching, Turkish Republic Revolution History and Kemalism Course, Historical Resources, Pri

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 87. sayısı yayımlanmıştır. 

  Dergimizin 88. sayısı (güz sayısı) için makale kabulu sona ermiştir. 89. sayımız (2022 kış sayısı) için makale kabul edilmektedir. 

   Dergimiz 2021 yılı itibariyle derleme çalışmaları kabul etmemektedir. 

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri