eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimPOPÜLER KÜLTÜRÜN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ALGILANAN ETKİLERİ
(The Perceived Effects of Popular Culture on Student Behaviour )

Yazar : Habib ÖZGAN  Mustafa Cüneyt ARSLAN - Mevlüt KARA  
Türü : Telif
Baskı Yılı : 18
Sayı : 58
Sayfa : 469-484
Dergiye Geliş Tarihi : 21.10.2013
Yayımlanma Tarihi : 2014
DOI Number: :
Cite : Habib ÖZGAN Mustafa Cüneyt ARSLAN - Mevlüt KARA, (18). POPÜLER KÜLTÜRÜN ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI ÜZERİNDE ALGILANAN ETKİLERİ. Ekev Akademi Dergisi, 58, p. 469-484. Doi: .


Özet
Bu araştırmanın amacı, popüler kültürün ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler üzerinde meydana getirdiği etkileri belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2012-2013 eğitim öğretim yılında Gaziantep ilinde görev yapan 24 ortaöğretim öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için amaçlı örnekleme yöntemlerinden ‘‘maksimum çeşitlilik’’ örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çeşitliliği sağlayabilmek için, araştırmada farklı üç lise türünde çalışan öğretmenler seçilmiştir. Nitel araştırma desenlerinden “durum çalışmasıdır”. Araştırma verilerinin toplanmasında nitel araştırma yöntemlerinden yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Popüler kültürün öğrenciler üzerindeki etkilerini velilere, öğretmenlere, okul yönetimine ve okul çalışanlarına göstermesi açısından önemlidir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre popüler kültür, öğrenci davranışlarında, olumlu ve olumsuz birçok etki oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Popüler kültür, öğrenci davranışları.

Abstract
The purpose of the present study was to explore effects that popular culture brings about for the students in secondary schools. The study group composed 24 secondary school teachers working in Gaziantep in 2012-2013 academic year. Participants were selected via maximum variation sampling technique. To ensure “maximum variation”, the participants were selected from three different secondary school types. This research is a case study, one of qualitative research methods. For data collection, individual qualitative semi-structured interviews were conducted. This study is significant as students display the influences of popular culture to their parents, teachers, school administration and school staff. Research results indicated that popular culture has many positive and negative effects on students’ behaviors.

Keywords
Popular culture, student behaviour.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri