eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimYABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DİNLEME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETİM DİLİ DEĞİŞKENİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ (Afganistan Örneklemi)
(The Effect of Variety of Teaching Language on Student Success in Developing Turkish Listening Skills of Foreign Students (Sampling of Afghanistan) )

Yazar : YAKUP TOPAL    
Türü : Telif
Baskı Yılı : 23
Sayı : 79
Sayfa : 421-432
Dergiye Geliş Tarihi : 19.08.2019
Yayımlanma Tarihi : 14.10.2019
DOI Number: :
Cite : YAKUP TOPAL , (23). YABANCI ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE DİNLEME BECERİLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNDE ÖĞRETİM DİLİ DEĞİŞKENİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ (Afganistan Örneklemi). Ekev Akademi Dergisi, 79, p. 421-432. Doi: 10.17753/Ekev1218.


Özet
Bu çalışmanın amacı, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde öğretim dili olarak Türkçe kullanılmasının öğrencilerin dinleme becerisini geliştirmesine etkisini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde, öğretim dili olarak Türkçe kullanılmasının öğrencilerin Türkçe dil bilgisi kurallarını edinme, Türkçe dinlediğini anlama, Türkçe dinleme becerisi düzeyleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Araştırmanın evrenini, 2004-2005 eğitim öğretim yılında Afganistan’da Kabil Üniversitesi Türk Dili Bölümünde öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise Afganistan’da Kabil Üniversitesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde iki farklı şubede öğrenim gören toplam 37 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın deney grubunu (n=20); kontrol grubunu ise (n=17) yaşları 19 ile 28 arasında değişen öğrenciler oluşturmuştur. Deneysel yöntemle yapılan araştırmanın sonucunda yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin Türkçe olarak dinlediğini anlama ve dinleme becerisi başarısı, öğretim dili olarak Türkçenin kullanıldığı deney grubunda önemli derecede artmış olduğunu, kontrol grubunda ise anlamlı bir değişiklik olmadığı görülmektedir. Bu sonuç, Türkçenin yabancılara öğretiminde öğretim dili olarak Türkçenin kullanılmasının öğrencilerin Türkçe dinleme becerilerinin gelişmesinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Türkçe Öğretimi, Yabancılara Türkçe Öğretimi, Öğrenim Dili Türkçe, Dinleme Becerisi, Afganistan Örneklemi.

Abstract
The aim of this study is to determine and determine the effect of using Turkish as the language of instruction in teaching Turkish as a foreign language on students' listening skills. Forth is purpose, the effect of using Turkish as a language of instruction on the acquisition of Turkish grammar rules, comprehension of Turkish reading, and Turkish listening skills were investigated in teaching Turkish as a foreign language. The population of the study consisted of students studying in the Department of Turkish Language at Kabul University in Afghanistan in the 2004-2005 academic year. The sample of the study consists of 37 students studying at two different branches of the Department of Turkish Language and Literature at Kabul University in Afghanistan. The experimental group of the study (n = 20); the control group (n = 17) consisted of students aged between 19 and 28 years. As a result of the research, it is seen that the students who learn Turkish as a foreign language, listening comprehension and listening skills success in Turkish language have increased significantly in the experimental group where Turkish is used as the language of instruction and there is no significant change in the control group. This result shows that the use of Turkish as the language of instruction in teaching Turkish to foreigners has a statistically significant effect on the development of Turkish listening skills.

Keywords
Turkish Teaching, Turkish Teaching to Foreigners, Language of Instruction Turkish, Listening Skills,

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yayın Kabulü

    Makale gönderme ve kabul işlemleri artık DERGİPARK sitemimiz vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. 

    UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri