eISSN:2148-0710 - pISSN:1301-6229 English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Menü

Hızlı ErişimBENLİK FARKLILAŞMASI VE AFFEDİCİLİĞİN RUMİNASYONU YORDAYICI ROLÜ
(The Predictive Roles of Self-Differentiation and Forgiveness on Rumination )

Yazar : Label    Label
Türü : Diğer
Baskı Yılı : 23
Sayı : 80
Sayfa : 41-56
Dergiye Geliş Tarihi : 16.09.2019
Yayımlanma Tarihi : 26.12.2019


Özet
Bu çalışmada, benlik farklılaşması, affedicilik ve ruminasyon arasındaki ilişkilerin incelenmesi ve benlik farklılaşması ve affediciliğin ruminasyonu yordayıcılığının araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, bir devlet üniversitesinde eğitim gören ve yaş ortalaması 24.2 (Ss= 4.61) olan 154’ü kadın (% 54.4) ve 129’u erkek (%45.6) toplam 283 üniversite öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler, Benlik Farklılaşması Ölçeği, Heartland Affetme Ölçeği ve Ruminatif Yanıt Ölçeği Kısa Formu kullanılarak toplanmıştır. Verilerin analizinde, Pearson korelasyon katsayısı ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, benlik farklılaşması ile affedicilik arasında pozitif ve benlik farklılaşması ile ruminasyon arasında ve affedicilik ile ruminasyon arasında negatif yönde ilişki vardır. Çoklu regresyon analizi, ruminasyon ve ruminasyonun alt boyutları (saplantılı düşünme ve derin düşünme) için sırasıyla üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Analiz bulguları, ilk modelin ruminasyondaki toplam varyansın yüzde 17’sini açıkladığını göstermektedir. Bununla birlikte ilk modelde, benlik farklılaşması ruminasyondaki değişimi yordarken affediciliğin modele anlamlı katkı sağlamadığı görülmüştür. İkinci modelde benlik farklılaşması ve affediciliğin ruminasyonun alt boyutlarından saplantılı düşünmedeki toplam varyansın yüzde 21’ini açıkladığı tespit edilmiştir. Üçüncü modelin ruminasyonun alt boyutlarından derin düşünmedeki toplam varyansın yüzde 09’unu açıkladığı ancak benlik farklılaşmasının derin düşünmedeki değişimi yordarken affediciliğin modele anlamlı katkı sağlamadığı görülmüştür. Araştırmadan elde edilen sonuçlar, ilgili alan yazına göre tartışılıp ruh sağlığı uzmanları ve araştırmacılara önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Benlik Farklılaşması, Affedicilik, Ruminasyon, Saplantılı Düşünme, Derin Düşünme.

Abstract
The aim of this study is to exemine the relationships among self-differentiation, forgiveness and rumination, and to investigate the predictive roles of self-differentiation and forgiveness on rumination. The present study was conducted on 283 students, whom of them 154 female (54.4%) and of 129 male (45.6%) attending at a state university. The mean age of the participants was 24.2 (Sd = 4.61). Data were collected using the Self-Differentiation Scale, Heartland Forgiveness Scale and Ruminative Response Scale Short Form. Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis were used to analyze the data. According to the research findings, there is a positive relationship between self-differentiation and forgiveness, and there is a negative relationships between self-differentiation and rumination, and between forgiveness and rumination. Multiple regression analysis was performed in three stages for rumination and subdimensions of rumination (brooding and reflecting), respectively. The analysis findings show that the first model explained 17% of the total variance in rumination. In the first model, however, self-differentiation predicted change in rumination, while forgiveness did not contribute significantly to this model. In the second model, it was found that self-differentiation and forgiveness explained 21% of the total variance of brooding-subscale. In the third model, explained %09 of total variance of reflecting-subscale, but forgiveness did not contribute significantly to the model, while self-differentiation predicted the change in reflectingsubscale. The results of the research were discussed according to the related literature and suggestions were made to mental health experts and researchers.

Keywords
Self-Differentiation, Forgiveness, Rumination, Brooding, Reflecting.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yayın Kabulü

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin 82. Sayısı (Bahar Sayısı) yayımlanmıştır. 83. sayı için makale kabulü devam etmektedir.

  Kıymetli Yazarlarımız,

  Dergimizin "Hakkımızda" menüsünü inceledikten sonra makalelerinizi dergi sistemine yüklemenizi rica ediyoruz. 

  Dergimize gönderilen çalışmalarda TR Dizin Başvuru Koşulları ve Dergi Değerlendirme Kriterleri gereğince araştırma etiğine yönelik neler yapıldığı ve araştırmanın hangi etik kriterler dikkate alınarak hazırlandığı açıklanmalıdır. Ayrıca araştırmaların niteliğine göre etik kurul belgesi veya uygulama izni makalenin ekinde verilmelidir. Dergimizin 2020 yılı ikinci sayısı itibariyle bütün çalışmalar için bu kurallar işletilecektir.

  Sayın Yazarlarımız, 1 Ocak 2019 itibariyle dergimizde yayımlancak makalelerin intihal raporlarının da dergimize iletilmesi gerekmektedir. İntihal raporlarında kabul edilebilir benzerlik oranı %15'tir ve makalenin tamamının ayrıntılı raporu gerekmektedir.

  ÇALIŞMALARINIZLA İLGİLİ İSTEK VE SORULARINIZI, SADECE dergi@ekevakademi.org ADRESİNDEN E-POSTA OLARAK YA DA MAKALE TAKİP SİSTEMİ ÜZERİNDEN MESAJ YOLUYLA İLETİNİZ. 

  EKEV AKADEMİ DERGİSİ'NE GÖNDERİLEN ÇALIŞMALAR EDİTÖR ONAYI ALINMADAN GERİ ÇEKİLEMEZ VE BAŞKA BİR DERGİDE YAYIMLANAMAZ. GÖNDERDİĞİNİZ ÇALIŞMALARIN TELİF HAKKI DERGİYE AİT OLUP AKSİ DURUMDA OLUŞABİLECEK SORUNLARDAN YAZAR SORUMLUDUR.

  DERGİMİZDE YAYIMLANAN MAKALELERİNİÇERİĞİNDEN VE İÇERİĞİNDE YER ALAN İFADELERDEN MAKALE YAZAR/YAZARLARI SORUMLUDUR.

  Yazı gönderme ve kabul işlemleri artık sitemizdeki menüden ulaşılabilen Makale Takip Sistemi vasıtasıyla online olarak gerçekleştirilmektedir.Yazarlarımız Makale Takip Sistemi'ne üye olup üyelik onay işleminden sonra yazılarını Sistem üzerinden gönderebilmektedir.

  UYARI!! LÜTFEN GÖNDERECEĞİNİZ MAKALELERİ YAZIM VE YAYIN KURALLARIMIZA GÖRE YENİDEN GÖZDEN GEÇİREREK GÖNDERİNİZ.Adres :
Telefon : Faks :
Eposta :dergi@ekevakademi.org

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri